Nytt

Det korte klippet der Recep Tayyip Erdogan hundser Iraks statsminister Abadi sier noe om hvorfor krigene i Midtøsten trolig kommer til å fortsette. Erdogan har sendt sine soldater over grensen, ikke bare til Syria, men også Irak. Han har med andre ord invadert nabolandet. Irakiske myndigheter har gjentatte ganger krevd at Erdogan trekker soldatene ut. Men et slikt krav er i følge Erdogan en stor fornærmelse, mot ham personlig. Han drar Abadi gjennom søla, ydmyker ham og behandler ham som en annen hund.

Abadi er shia.

Det er den personlige tonen som forteller at Erdogan har utviklet noen spesielle trekk. Gaddafi kunne være «umulig», men den slags utblåsninger for åpen scene er uvanlig. Vi vet at Erdogan anlegger sak for den minste ting og at majestetsfornærmelse i dagens Tyrkia er høyst reell. I tillegg kommer fornærmelser mot islam, hvilket gjør at Erdogan er mer urørlig enn kongen av Thailand.

Men det forhindrer ikke at han selv kan fornærme og sparke motstandere.

Erdogan er en blanding av kalif og gudfar. Han er en ekte islamistisk mobster.

Den voldsomme aggressiviteten sier noe om at Erdogan ikke tar diplomatiske hensyn. Han tar omkostningene, om det så er krig.