Bildet: Det var en gang et land. Fotografert av Wilse.

Møtene har vært vellykket. Vi vil gjerne få invitere til nytt møte onsdag 26. oktober kl 1800. Kent Andersen kommer for å snakke om norske verdier. Andersen er mannen bak en av de mest omtalte kronikker i norsk innvandringsdebatt: Drøm fra Disneyland, som sto på trykk i Aftenposten 26. august 2010.

Her stilte Andersen og medforfatter Christian Tybring-Gjedde noen spørsmål til Arbeiderpartiet om lojalitet til norske verdier. Spørsmålene ble tatt ille opp, men ble ikke besvart.

Senere skulle Hadia Tajik svare i Stortinget at det var vanskelig å si hva som var norsk kultur, siden Norge var i kontinuerlig forandring.

Ved årets havefest sa kong Harald at nordmenn i dag har innvandret fra mange steder, noen kommer fra Afghanistan, andre fra Pakistan, noen tror på Allah, andre på den kristne Gud eller ingenting, noen elsker det motsatt kjønn, andre sitt eget. Det var relativismen satt i system. – Norge er dere, Norge er oss, sa kongen.

Men hvis alt og alle er norsk, hva er da forskjellen på det norske og det ikke-norske, eller selv og ikke-selv som skribenten Mimisbrunnr har formulert det.

Hva vil det si å være norsk? Finnes det ingen historie eller tradisjon som det er mulig og riktig å holde fast ved?

Kent Andersen er meningssterk og retorisk sterk og vil gjøre sitt beste for å holde et minnerikt foredrag.

 

Onsdag 26. oktober kl 1800

i Seniorsenteret på Majorstua, Slemdalsveien 3

inngangspenger kr 100,-

Det blir salg av bøker og plakater

 

Påmelding er ønskelig på

kontakt@document.no

merk: Norske verdier