Kommentar

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde kommer til Documents Venner onsdag 20. oktober for å snakke om den store demografiske endringen av Oslo og det kulturelle hamskiftet.

Bakgrunnen er oppstandelsen rundt kronikken Tybring-Gjedde og Kent Andersen hadde i Aftenposten 26. august.

Hvis det å sette ord på problemene vekker slike reaksjoner, hvilke muligheter har vi da til å løse dem? Krf-politikeren Robert Wright har utløst noe av den samme avsky/avvisning med sin beskrivelse av Stovner og Groruddalen. Hva blir det igjen å integreres i når de norske flytter? Høyre har valgt å hoppe bukk over hele problemet ved å si at «mennesker er mennesker». Norsk kultur er dermed den til enhver tid rådende kultur. Det er for liberalistisk for Ap, men Ap har heller ikke noe svar annet enn å justere skolegrenser. Man har ikke tenkt gjennom problemene.

Møtet er som vanlig i Oslo Militære Samfund, Myntgata 3.

Tidspunkt: kl. 1900

Minner også om at Lars Vilks kommer torsdag 23. september, kl. 19:00, for å holde foredrag om kunst og ytringsfrihet.

Påmelding nødvendig: document.kontakt@gmail.com