Klassekampen har fått med seg at Christian Tybring-Gjedde skal holde foredrag hos Documents Venner neste onsdag, den 20. oktober. Da bør også redaksjonen minne leserne om det.

Tybring-Gjedde skal snakke om det som var tema for kronikken i Aftenposten: hvorfor er ikke det flerkulturelle prosjekt og den demografiske endringen av Norge forelagt velgerne? Hvorfor er det ikke gjort konsekvensanalyser, som i andre saker av stor betydning (kan det tenkes noe større enn sammensetning av befolkningen?) og hvorfor må det proklameres en ny kultur, hvorfor var ikke den norske god nok?

Som kjent henger dette sammen med utviklingen i bla. Groruddalen, der dominansen av fremmedkulturelle er så stor at stadig flere norske enten skifter skole og/eller flytter. Det kan virke som om denne utviklingen har kommet bakpå myndighetene. De vet ikke helt hva de skal bestille. Den som tar den opp får beskjed om at det er noe med menneskesynet.

Men som Roar Hagen ble sitert på i VG: Det er dette folk snakker om.

Men reaksjonene på Tybring-Gjeddes kronikk var at det var han det var noe feil på. Høyres Michael Tetzschner kalte den hatefull. Man skulle tro problemene forsvant hvis budbæreren ble fjernet,.

Tid: onsdag 20. oktober kl. 1900
sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo
påmelding: document.kontakt@gmail.com

inngang; kr 100,-