Sakset/Fra hofta

Hvorfor er religiøse følelser mer verdt å kjempe for enn homofile menneskers følelser? Dette spør Kaltham Lie, Norges første offisielle homofile muslim.

Jeg husker veldig godt hva som skjedde da jeg ville anmelde at jeg mange ganger ble nektet å handle mat i muslimske matbutikker. Da jeg gikk til politiet for å anmelde det, fikk jeg bare beskjed om at jeg ikke må gå der for handle. Det ble ikke rettssak, og mediene brydde seg ikke.

Merkelig at ikke Antirasistisk Senter kom ilende til. De var jo så hjelpsomme med å anmelde Merete Hodne. Det var kanskje «feil» offer som ble diskriminert? Eller kanskje de ikke ville legge seg ut med muslimske matbutikkeiere? Og hvorfor tok ikke politiet anmeldelsen alvorlig?

Jeg har som homofil muslim rettigheter i Norge som jeg ikke har i den muslimske verden. Det er jeg dypt takknemlig for. Samtidig opplever jeg ikke at jeg i hverdagen er beskyttet mot konservative muslimers handlinger. Jeg opplever i stedet at disse muslimene i økende grad presser sine holdninger på samfunnet, og at de oppnår et større forsvar enn meg.

Norges storsamfunn tilbyr rettigheter og beskyttelse. Men slik er det ikke i de mindre og lokale parallellsamfunnene. Norge har forlengst valgt hvilke grupper de vil forsvare og homofile muslimer inngår ikke der.

Kaltham Lie skriver i Dagbladet:

Den neste gangen jeg nektes adgang i en muslimsk matbutikk, håper jeg å få det samme forsvar som dere ga til hun som ble diskriminert i hijab-saken.

Vi er hjertens enig. Hvor er alle de gode som burde slå ring rundt Kaltham Lie? Her har man en reell diskrimineringssak.

VG  Dagbladet

Les også

-
-
-
-