Nytt

Bilde: Fremtidig klassebilde? Gatebilde fra Paris. Ikke Taliban-land.

Først ydmyket Erna Solberg sin egen innvandringsminister Sylvi Listhaug og «tuktet» henne til å skrive at hun ikke ville ha et nasjonalt niqab-forbud i skolen, stikk i strid med Listhaugs og FrPs overbevisning. Ap så sjansen og Jonas Gahr Støre kunne bare innkassere gevinsten ved å være prinsipiell der Erna er unnvikende: Ap ønsker et nasjonalt forbud mot tildekking i skolen.

Det var som å slå inn åpne dører. Et nasjonalt forbud er å krype over islam-gjerdet hvor det er lavest. Hvem ønsker niqab i skolen? Da meldte også FrP fra at de ville stemme for et forbud, hvis det blir lagt frem av opposisjonen.

Da snudde Erna, og nå later som hun det ikke er noen forskjell på henne og Høyres standpunkt og de andre. Det er løgn.Det er stor forskjell på å skyve ansvaret over på lokale myndigheter og den enkelte skole og å gi skolene ryggdekning i form at et nasjonalt forbud. Samme regel for alle.

Erna jukser når hun sier til VG i New York:

– Jeg har verdens laveste skuldre i denne saken. Alle er imot ansiktsdekkende plagg i skolen. Diskusjonen i Høyre har vært om vi skulle ha et nasjonalt forbud når det er åpnet for lokale forbud, og det har vært Høyres standpunkt til nå. Oslo har hatt et slikt forbud i en årrekke, sier statsminsiteren.

Når hun utdyper kommer forbeholdet frem:

– Det kan godt hende at vi skal ha et nasjonalt forbud, hvis det nå oppleves et behov for det. Og jeg har sett at vår innvandringspolitiske talskvinne har sagt at vi bør mene det samme, sier Solberg.

Erna signaliserer at hun ikke liker forbud. Hun vil kjære en liberalistisk linje: Alle får velge selv. Men prisen for å tillate niqab i skolen kan bli stor. Høyres innvandringspolitiske Ingerd Schou signaliserte mandag kveld at hun kunne tenke seg et forbud. Erna hadde ikke noe annet valg enn å slute seg til.

Dette tyder på intern uenighet i Høyre. Erna er enda mer islamvennlig enn Gahr Støre. Det er nytt.

Gahr Støre sa også noe annet på radio i imorges: Han ville ha nøytralt politi og rettsvesen. Der skal det heller ikke være plass til noen religiøse markører. Også det er nye toner.

Har vi fått avklart synet på hijab på lærerinner? Det er høyst aktuelt.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/erna-solberg/erna-solberg-aapner-for-nasjonalt-nikab-forbud/a/23798574/