70% av arrestasjonene som fransk politi foretar, skjer på motorveier, tog og stasjoner. Smuglerne har funnet nye måter å frakte migranter fra Italia til Frankrike på. Turen går over fjellet, gjennom dalstrøkene utenom veiene.

XVM9400df66-739c-11e6-8ea9-35096576febc

Den italienske grensen lekker migranter til resten av Europa.

Hver dag blir mellom 60 og 150 personer arrestert nær grensen til Italia. De fleste av dem er migranter fra forskjellige afrikanske land.  Så langt i år er 18.662 migranter arrestert i Frankrike. 95% pleide å bli sendt tilbake til Italia, men nå er andelen nede i 60-70%.

Aktor i Nice, Jean-Michel Priest, vil ikke si det for sikkert, men på forespørsel om mafiaen har en finger med i spillet, så svarer han «jeg vet ikke noe om det, men sannsynligvis».

Le Figaro