Dagens kommentar er nedslående lesning. Friheten kan bli redusert til ditt eget indre. Ordet privat blir det man med et fint ord kaller et oxymoron, et ord som betegner noe som er selvmotsigende. Privat vil si autonomt, selvstyrende, egne grenser. Men hva hvis de egne grenser konstant invaderes og i praksis er opphevet? Da blir ordet privat meningsløst.

Det er en slik fremtid vi er på vei mot. Folk har allerede tilpasset seg den. De er enten upolitiske eller har bare korrekte meninger. Hvis de hører noe annet rygger de.

Sterke samfunnskrefter ønsker en slik utvikling. Det gjør samfunnet lettere å styre. Det gjør det lettere å vinne valg og å kontrollere befolkningen, hvilket begynner å få overlappende betydning.

Men fremdeles er folk uregjerlige. Bak Brexit og oppslutningen om Trump ligger langt mer enn et opprør fra hvite, uutdannede sinte menn eller white trash. De politisk korrekte har ingen moralske skrupler med å anvende brennmerking som politisk redskap. Vi lever allerede i et nytt klassesamfunn.

Det folk flest kanskje ikke helt forstår rekkevidden av, er hva som skjer hvis folk bare trekker seg tilbake fra konfliktsonene.

Det er et merkelig misforhold mellom de opprør vi ser, i Storbritannia og USA, og den manglende debatt vi ser i land som Norge og Sverige.

Medienes og ekspertenes fremstilling av britene og amerikanerne er en karikatur av en karikatur.

Norsk offentlighet trenger mer enn noensinne en alternativ mediekanal. Hvis du som leser vil ha tilgang til nyheter og analyser som forteller en annen historie, som ikke gjør deg schizofren, med sin blanding av storier uten intellektuell forståelse og sammenheng, skal du støtte Document.

Vi beveger oss med stormskritt mot en annen mer autoritær samfunnsform, og den blir ikke spesielt hyggelig.

I totalitære samfunn er mennesker atomiserte. Det rommet som mennesker hadde til fritt å innlate seg med hverandre, er borte. «Vi vet noe om deg» er Jantelovens credo. Hvis de som styrer samfunnet kan gjøre dette til sitt, får vi noe helt annet enn Janteloven. Da får vi et kontrollsamfunn. Bare muligheten for en slik kontroll får folk til å krype inn i sine private hull.

Det er viktig å danne relasjoner hvor man kan snakke sammen i full åpenhet. Folk merker fort hvor man har hverandre. Det er viktig å bygge miljøer hvor åpenheten og ærligheten råder. To er en relasjon. To er begynnelsen på demokratiet. Uten denne åpenheten dør demokratiet.

Du skal derfor ikke vente til noen andre gjør noe. Du skal selv ta initiativ.

Christian Skaug sa noe veldig fint og klokt på møtet med leserne 18. august: Hvis du ønsker å redde Norge må du begynne med deg selv. Folk kommer til oss og sier: «Kan ikke dere gjøre dette eller hint». Men det er umulig. Vi har begrensede ressurser. Vi har ikke sjans til å utføre de oppgaver folk foreslår, hvor gode de enn måtte være. Folk må ikke vente på at andre skal gjøre noe. De må begynne med seg selv. Hele demokratiet hviler på at borgerne selv tar initiativ.

Vi trenger en dugnad for Norge, for norsk frihet og demokrati.

Du kan bidra ved å støtte Document. Vi sier det i beskjedenhet, men med overbevisning: Folk må ha en mediekanal de kan stole på, og som ikke har skjulte agendaer. Vårt motto er: Et spørsmål om tillit. Vi må hver dag vise at vi fortjener lesernes tillit. De investerer deres tillit i oss, også i form av penger, og vi må vise at vi er tilliten verdig. Det betyr ikke alltid at vi skal stryke leserne med hårene. Tillit handler også om integritet. Uten integritet ingen tillit og noen ganger sier integriteten at man skal være uenig med en del av leserne. Dette er demokratiets sikkerhetsventil.

At mediene har sluttet å fungere på den måten, er et krisetegn. De er ikke lojale mot leserne i de store spørsmål, og forsøker heller å tukte og oppdra dem. Slik stiller de forholdet til leserne på hodet.

Det kan gi et sug hos leserne til å bli «forstått», til full oppbakking. Men slik kan det ikke være. En relasjon mellom selvstendige mennesker forutsetter selvstendige vurderinger.

Vi tror de fleste forstår og er enig i dette.

Vi lager en råk i et tilfrosset landskap.

Til prisen av en flaske vin i måneden kan du bidra til at råken holdes åpen og kanskje utvides.

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-