Debatt

Hørte du noen gang Kong Haakon tale, Christian Skaug? Kong Haakon snakket pære dansk. Jeg var ikke mye gammel og syntes det var litt rart at han var Norges konge når han ikke snakket norsk. Men jeg forsto vel det meste han sa. Og jeg forsto også at han – som sa «naj» til tyskerne – var nordmann god som noen, og en stor nordmann dertil, selv om han var innvandrer fra Danmark.

Kong Haakon gjorde det vi normalt krever av innvandrere, at de aksepterer våre viktigste normer og samfunnsregler, og at de legger bort de av sine egne skikker som virker støtende i deres nye hjemland. Da blir de nordmenn i funksjonell betydning, selv om de ikke har fått statsborgerskapet. Dette kravet til innvandrere er antagelig nok til å gjøre meg til rasist i manges øyne i dagens Norge. Og samtidig forstår jeg på din artikkel og de fleste kommentarene jeg har sett at så lett skal det nok ikke være å bli nordmann.

Selv er jeg født av to norske statsborgere, men kjenner meg ikke bare som norsk. Jeg er født i Sverige og min farmor var svensk – bare det kan sikkert være nok til å gi «rotnorske» svenskehatere bakoversveis. Min morfar, derimot, var engelskmann, født og oppvokst i London, han innvandret til Norge i 40-årsalderen og snakket aldri rent norsk, sitt britiske pass ga han heller aldri opp. Men hans far i sin tur, min oldefar, var født og oppvokst i Skjærhalden av en gammel norsk slekt. Han dro til sjøs som 16-åring, fikk siden jobb som bud i London og endte som sjef. Han tilpasset seg også kravene som gjaldt der han kom. Det var bra nok.

Var min oldefar en «ekte» engelskmann? Var min morfar en «ekte» nordmann? Var Kong Haakon en «ekte» nordmann? Hva er en ekte nordmann? Jeg synes Kong Harald fikk sagt det ganske bra.

 

Olav Fagelund Knudsen

Les også

-
-
-
-
-
-