Sakset/Fra hofta

imageFredag fikk kunstner Håkon Bleken igjen vist at han er nettopp det; kunstner med stor K.

Forleden dag hadde jeg besøk av en institusjon, det vi si institusjonens leder som hadde med et program over den kommende festival, der det også sto et foto av alle komiteens medlemmer, deriblant en dame med hijab. Jeg betraktet dette, også damen med hijab, tydeligvis med et litt for skarpt blikk for plutselig sa lederen med skarp røst: «Ja, hu e medlem ja – ferdigsnakka.» Hva som var ferdigsnakka skjønte jeg ikke, jeg hadde ikke sagt et ord og passet meg vel for å si et også. Og hvorfor trekker jeg det frem nå – jo fordi lederens replikk nå begynner å bli et godt bilde av vårt samfunn. Vi begynner å bli ganske ferdigsnakka.

Det står ikke til å nekte at det nå går en meningsbølge over landet – det vil si ganske bestemte meninger – av mange karakterisert som arbeiderpartimeninger. Og hvis det er slik er det ille. På alle nivåer i samfunnet er meningene delte, og skal så være. Et demokrati er ikke levedyktig fordi det eksisterer en felles mening, nei, det er levedyktig på tross av forskjellige meninger. Derfor er det ytringsfrihet i Norge. Og derfor mine ferdigsnakka damer og herrer – er dette forutsetningen for et demokrati. Av forskjellige grunner er denne ytringsfrihet blitt mer og mer begrenset – av frykt – av behagelighet – av autoritetsangst – av latskap.

Vår higen etter et stadig mer egalitært samfunn har en pris: Tyranniet.

Og siden vi snakker om demokrati – i Weekendavisen står en artikkel om dette, og om det at demokratiet kan bli sin egen fiende. I den forstand at ettersom vi alle blir mer og mer like vil til slutt dette føre til at alt elitært forsvinner, alle nivåer forvandles til ett, og man når det som kalles demokratiets siste fase. Her er det ingen underkastelse eller autoritet, heller ikke politisk erfaring og ekspertise. Og nettopp da, hevder Platon, trer tyrannen frem. Da blir vi vel – kanskje ferdigsnakka.

Platon, ferdigsnakka for 2500 år siden.

 

Adresseavisen, 19.08.2016 Ferdigsnakka (Betalingsartikkel)