Også Expo, som fyller rollen som en slags etablissementets McCarthy i Sverige, fikk penger av Soros. Ikke de helt store summene, 25.000 dollar i 2014. Men dog.

Expo gjør noe bra overfor nazister, men slår islam-kritikere og innvandringskritikere i hartkorn med ytterste høyre. Mediene setter ikke spørsmål ved hverken deres metoder eller gangsyn. Slik er de med å lamme den politiske debatten i Sverige.

 

Stipendiet skulle enligt det läckta dokumentet gå till att arrangera «utbildningsläger» för medlemmar i olika «antirasistiska organisationer» inom ramen för Expos projekt «Tillsammansskapet». Pengarna skulle användas till att «träna» vänsteraktivisterna inför «det kommande europeiska valet och senare riksdagsvalet i Sverige».

Som kontaktperson står vänsterextrema Expos Alexander Bengtsson.

Totalt delade Open Society ut miljontals dollar till olika europeiska organisationer inom ramen för stiftelsens projekt «Val i Europa 2014», som syftade till att sponsra olika typer av vänsteraktivister för att manipulera resultatet av de val som hölls i Europa det året.

En annan satsning i Sverige som fick 25.000 dollar av Soros var finansmannen Daniel Sachs projekt “Höj Rösten”, som gick ut på att «mobilisera väljare» till att bekämpa «främlingsfientlighet och nationalism» inför riksdagsvalet.

http://www.friatider.se/soros-gav-pengar-till-expo-f-r-att-p-verka-valet-i-sverige