Nytt

Masseinnvandringen til Sverige begynner å få betydning for velgermassen. Ved kommunevalget neste år vil 360.000 utlendinger ha stemmerett.

Valmyndigheten har inför de allmänna valen redovisat antalet röstberättigade till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Fria Nyheter kan utiffrån dessa siffror informera att sammanlagt 358 740utländska medborgare har rätt att rösta i kommunvalet 2010. Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen den 1 mars 2009.

Historik

1975 fattade riksdagen ett relativt enigt beslut om att utlänningar skulle få rösträtt i kommunala val. Året därpå kunde utlänningar som bott i Sverige i tre år för första gången rösta. 1983 tillsattes en kommité där man utredde huruvida rösträtten även skulle gälla i riksdagsval.

Den socialdemokratiska och kommunistiska (VPK) majoriteten var för att utlänningar skulle få rösta i riksdagsval medan de borgerliga partierna motsatte sig förslaget. De borgerliga hotade med att genomdriva en folkomröstning, vilket ledde till att regeringen avstod från att driva förslaget vidare. (Källa: Den svenska politiken, 2006)

60 000 röstberättigade utlänningar 2010