Nytt

Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, er intervjuet i A-magasinet. Kofi Annan er en som ser positivt på migrasjonen til Europa. Folk lider nød og flytter på seg. Det er naturlig at de flytter til steder hvor livsbetingelsene er bedre. Annan synes det er viktig at Europa står ved sine humanistiske verdier og tar i mot flyktningene. Hva som vil skje med de Europeiske verdiene når det bosetter seg mange med andre verdier der, sier Annan ikke noe om. Han har tro på  vår medfølelse og empati som vi ikke må gi slipp på. Integrering er viktig. Flyktningene må få arbeidstillatelse, språkopplæring og kjennskap til kulturen i landet de ankommer. Først og fremst er det flyktningen som står i sentrum, hva mottakerbefolkningen tenker er sekundært. Hva med europeere som nå opplever å bli minoriteter i egne land? I første omgang i deler av de store byene.

Ikke minst må vi huske på at flyktninger først og fremst er driftige mennesker som skal bygge landene våre.

– Til nå har flyktninger hatt en spesiell status. Jeg håper virkelig at vi vil fortsette å respektere lovene som beskytter dem – og de gode, europeiske verdiene. I dag handler det om Syria, i 1945 handlet det om Europa, og i morgen kan det handle om andre. Vi må beholde empatien og medfølelsen.

I tillegg til at migranter må få arbeidstillatelse, språkundervisning og bli kjent med sitt nye lands kultur, påpeker Annan at det er to ting som er essensielt at vi husker akkurat nå: dette er folk som kan bidra. Og at det ikke er lett å forlate hjemlandet sitt.

På veggen i Kofi Annan foundation (som Annan stiftet da han sluttet i FN, og som har det absolutt uangripelige mottoet «En mer rettferdig og mer fredelig verden»), henger en poster som Annan elsker: et bilde av Albert Einstein med en sekk med klær. Og teksten: «En sekk med klær er ikke det eneste en migrant har med seg. Einstein var også en flyktning.»

– De som bryter opp, er ofte de modigste og entreprenørene. 40 prosent av Fortune 500-selskapene (de 500 amerikanske firmaene med høyest inntekt, red.anm.) ble startet av migranter eller deres etterkommere. Ingen bør avfeie dem som snyltere, sier han.

Den tidligere generalsekretæren for FN prater også om terror. Nok en gang for vi høre at islamistisk terror ikke har noe med islam å gjøre. Disse terroristene later som om de representerer islam poengterer Annan. Som de fleste mennesker i en sentral posisjon retter han ikke blikket til det sterkt religiøse og tildels barbariske Saudi-Arabia, og en del andre muslimske stater, for å vise eksempler på hvordan det kan gå når islamske sharialover styrer samfunnet. Islam ser ut til å være grunnleggende godt for samfunnseliten.

– Det samme gjelder religion: Disse ekstreme gruppene som later som de representerer islam… de har ikke noe mandat til å representere eller snakke på vegne av islam! Ekstremisme handler ikke om religion. Det handler om de troende. Flertallet må stå opp og si: «Dere representerer ikke vår religion», sier Annan.

Hvis Kofi Annans analyse av flyktningene stemmer, så er det utrolig hvordan den svenske avisen Sydsvenskan beskriver den siste natten i Malmö. Hadde det kun vært en anekdote, så hadde vi ikke trengt å bekymre oss. Vold, skyting og bilbranner er hverdagskost i den mest multikulturelle byen i Sverige. Skal vi stole på Annan og håpe at det ender bra?

Skjermbilde 2016-08-12 08.00.53