Carl I. Hagen. Foto: FrPMedia / Wikimedia Commons.


 

På lederplass skriver VG «Ikke hør på Hagen» basert på et intervju i Dagbladet som VG selv ikke ønsket å formidle til sine lesere før konkurrenten Dagbladet valgte å gjøre det.

Mine synspunkter på krisen med økonomiske migranter på vei til Europas velferdsstater som rundhåndet fremskaffer gode boliger og penger til mat, klær og utstyr de kun drømmer om i sine hjemland, ville ikke VG bringe videre til sine lesere. Men når Dagbladet valgte å gjøre det ble det gjengitt som en kort meddelelse, og en hel leder med den vanlige slakten av mine synspunkter.

At VG aldri lærer! I minst 30 år har VG tatt feil! Herligheten med det fargerike fellesskap og den fine berikelse av norsk kultur som den islamske kultur og religion brakte til landet, har blitt som jeg tidlig sa en katastrofe. Vårt tidligere harmoniske, homogene og fredelige samfunn er nå preget av konflikt mellom religioner, verdier, kulturell skikk og bruk, gjengkriminalitet, utenforskap og gryende gettosteder.

Alt det jeg tidligere advarte mot ville skje, det skjer nå, og det VG og andre MSM medier (Main Stream Medier) latterliggjorde, hånflirte av og bekjempet må de nå bite i seg. Jeg fikk dessverre rett. Stadig flere både skriver og sier til meg at: «Vi skulle hørt på deg, Hagen». Men VG og andre dumsnille og naive kommentatorer fortsetter sitt korstog for å ødelegge vårt fedreland.

Som Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim, tidligere justisminister Per Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde har gjort klart, så aksepterte Frp 2120 nye såkalte flyktninger i 2018, men ikke en eneste økonomisk migrant utover dette. Ja – selv i lederartikkelen til VG skrives det i et avsnitt om at: «Migrasjon er en så stor utfordring» etc., så det aksepteres altså at det er migrasjon det dreier seg om. De svakeste forfulgte i mange land stiller ikke i moderne klær med moderne mobiltelefoner slik vi ser på bildene av de ressurssterke og rike som nå ankommer Europa for å leve i luksus på våre velferdsstater. Nok er nok!

Den beste måten å spare mennesker fra å drukne er å stoppe de såkalte redningsoperasjoner ved å vise alle båter tilbake til utgangspunktet og opprette mottak i nordafrikanske og andre afrikanske land. Full stopp av u-hjelp til de land som nekter tillatelse til etablering av norske og EU-drevne mottak vil virke, og samtidig vil dette stoppe alle diktatorer som er blitt rike på vår dumsnille og naivistiske u-hjelp i mer enn 30 år og som nå flår norske skattebetalere med 30.000 millioner kroner årlig for at KrF skal skryte av at vi er best i verden på dumsnill naivitet.

Det såkalte flyktningebudsjettet for 2018 er ferdigbehandlet og står fast. Derfor er jeg veldig glad for at også Frps partileder Siv Jensen har slått fast at det er uaktuelt å ta i mot flere enn det som er fastsatt i budsjettet.

Så får VG og andre holdes ansvarlige for at de bidrar til å lokke stadig flere til å ta den dumdristige sjøveien til Europa, som for mange medfører en drukningsdød de burde vært spart for. Og så får VG fortsette med å være godhetstyranner med vanlige folks skattepenger som de tror går til norske oppgaver som skole, politi, forsvar, helse og eldreomsorg, mens altså 30.000 millioner går til statsbudsjettet i diktaturer og andre elendig styrte land.

 

Carl I. Hagen er tidligere partiformann i Fremskrittspartiet.