Ikke uventa var det ei hyggelig Id–sending på NRK tv 24. mai. Vi fikk møt kjente og ikke så kjente muslimer. Alle framsto som vennlige og tillitsvekkende. Men ble vi kjent med islam? Først noe av det som ble sagt av intervjua personer:

– Erna Solberg: «Id er feiring, fellesskap og takknemlighet.» Viktige behov for alle.

– Jonas Gahr Støre: «Dette er viktige verdier, viktig innsats og viktig medmenneskelighet.» Hvilke verdier, Støre?

– Bjørnar Moxnes: «Å ta hensyn til andre var noe av tanken bak fasten.» En av de 5 søylene i islam og en viktig menneskelig verdi uavhengig av religiøs tilhørighet.

– Mona Berntsen med kristen far og muslimsk mor sier at hun opplever seg som et takknemlig verdensmenneske. Jfr. under om mennesker og mulig bevissthetsutvikling.
– Fotballspiller Anwar Eliounoussi: «Id handler først og fremst om selvdisiplin; Tenker at jeg blir et bedre menneske for hver ramadan som går. Spirituelt så blir du mer i islam. For hver ramadan så leser jeg i Koranen og legger meg litt i dypet der, så det er kult.» Dessverre har det vist seg at jo dypere mennesker går inn i islam, jo mer entusiastiske for jihad kan de bli.

– Sofian synger i en genre i slekt med gospel. Musikk med mening, kaller han det. «Eyes on the prize, Paradize», var noe av teksten. «Take me to jenna» (himmelen) er den siste setningen i sangen. Den er vel å merke ikke teksta, noe resten av sangen er. Sofian var kledt islamsk. Mer om islam og paradis under.

Programleder Rima Iraki: «I dag har mennesker over hele verden fasta.» Hva forteller det om islams utbredelse i dag, og hvilke konsekvenser kan det få?

Verdier i islam

Før jeg går løs på det problematiske, vil jeg si noe om verdier. Det er et menneskelig behov å feire. I Id feires at mennesker har øvd seg på selvdisiplin. Noen har fordypa seg i et tankesett. Noen har hatt fokus på å hjelpe trengende. Dette kan representere generelle menneskelige behov for struktur/det å beherske et utfordrende liv, behovet for tilhørighet, for å bidra til andre og behovet for mening. Kan Sofians sang tolkes som uttrykk som et behov for håp? 

Mitt livssyn er at alt mennesker gjør, gjør vi for å få eksistensielle behov møtt. Behovene er drivkraften i livene våre. Islam møter noen av våre behov, og derfor ser jeg at en del mennesker som sliter med livet, finner mening og en vei til å få behov møtt i islam. De konvertittene jeg har hørt, snakker gjerne om klar struktur og varmt, støttende felleskap. Det er uendelig mange måter å få behov møtt på. Med vår vestlige, individualistiske kultur har faste tradisjoner mista noe av kraften. De gir ikke lenger den meningen og tryggheten noen av oss trenger for å delta heilhjerta. Vi trenger fellesskap og støtte. Vi trenger kort og godt kjærlighet. Muslimer kan leve disse verdiene, men er de islamske?

Hygge med et bakteppe av uhygge

Programmet kan både sees som en presentasjon av positive muslimers liv, og det kan sees som en absurd uskyldiggjøring av en voldelig ideologi. Forsker Tina Magaard har funnet at islam er den mest voldelige av religionene. Jeg har saumfart Koranen og funnet at de aller fleste kapitlene har i seg trusler mot de som ikke tror. Ordet straff forekommer i Einar Bergs oversettelse 343 ganger. I de første 36 surene/kapitlene forekommer ordet «død» 80 ganger og «drep» 60 ganger. I en av de sentrale bønnene, sure 1, som bes av de dedikerte hver dag, bes det om å ikke bli som ikke-troende. Hva gjør det med integrering i ikke-islamske land? Koranen har absurde forestillinger om paradis. Det kan være forlokkende for en mann med pervers seksualitet, og det er reelle forestillinger hos de som er tilslutta IS, Taliban, Boko Haram m.fl. I noe av den palestinske befolkningen romantiseres selvmordsbombing, for det sikrer paradis for både gjerningsmann og slekta. Noen påstår at jo mer dedikert noen blir til disse skriftene, jo mer voldelige blir de.

Så til Anwar Eliounoussi: Obs, obs. De verdiene du søker, finnes på mye tryggere vis i andre tradisjoner enn islam. Og til Sofian: Jeg blir urolig over din tekst. Jeg blir utrygg på om du har «klassiske/radikale» islamske verdier. Du kan være med på å skape glimt av paradis her på jorda med din stemme dersom du ivaretar de behovene mennesket har på jorda. Det paradiset Koranen snakker om er for meg absurd og skapt av mennesker med lite eksistensiell innsikt.

Religion eller politikk og konsekvenser for muslimer og oss andre

Er islam religion? I sure 8:39 står det: «Kjemp mot dem til det ikke lenger finnes forfølgelse, og all religion tilregnes Gud!» Islam har mye til felles med andre totalitære ideologier som kommunisme og nazisme. Ved å lese skriftene, oppdaga jeg ganske snart at IS og Taliban o.l. organisasjoner er de som etterlever Muhammed–skikkelsen på mest reindyrka vis, i alle fall slik han er omtalt fra sine siste 10 leveår. Han skal ha levd mellom 570 og 622. Da han ikke lyktes med misjonering, gikk han krigens vei. Han skal ha utkjempa over ti slag pr. år. Han utrydda jødene på den arabiske halvøya. Tradisjonen med slaveri og det å utnytte jenter seksuelt lever i verste velgående den dag i dag. De islamske trosfellene erobra de høyere utvikla rikene i Persia, Syria, Palestina og Egypt før de underla seg Nord-Afrika og deler av Spania – på uhyggelig kort tid. Gikk det så fort fordi disse rikene var kulturelt utarma? Er dette noe vi for egen del skal være oppmerksomme på i vår tid? Er islam på vei opp med friskt mot og mange unge mens vi er en desillusjonert kultur i forfall?

Den internasjonalt innflytelsesrike representanten for Det muslimske brorskapet, Tareq al– Suwaidan, har tro på islams vekst og muligheter. Han sier i et foredrag at islam ikke er en religion. Det er en måte å leve på og en rollemodell for hele menneskeheten. Det er et system for å dømme i alle saker. Modellen for atferd er Muhammed. Etter mitt syn står han først og fremst for intoleranse og vold. Og ja; han gjorde trolig noe for å regulere og forbedre noen samfunnsforhold i sin tid. Hvorfor ser ikke alle det destruktive i en slik rollemodell?

 Islam er ekspansjonistisk. Den siger inn i de fleste vestlige samfunn uten å møte motstand fra maktpersoner i våre vesteuropeiske og amerikanske land. Volden øker. Dette kan ikke holde fram uten at det på et tidspunkt vil komme flere destruktive reaksjoner enn Breivik sine. De kan komme fra høgreekstreme eller rett og slett fra andre grupper som får nok og tar saken i eigne hender. Jeg har hørt om barn som blir psykisk syke, ei jente som bøyer seg for trakassering når hun bruker joggeantrekk og sommerkjole – uten å uttrykke frustrasjon over det. Stockholmsyndromet? Hvor mye skal vi tåle fra et intolerant og dominant verdisett?

Islams opprinnelse

Islam kan sees som et dårlig plagiat av bl.a. kristendommen. Mange av Bibelens fortellinger blir brukt for å underbygge islams budskap. Det står flere ganger i Koranen at budbringerens oppgave er å advare om konsekvensene av ikke å tro. Et annet budskap er at muslimer er mer verdifulle enn andre mennesker. En forsker har funnet at Muhammed er tillagt flere av de magiske egenskapene Jesus hadde, men Muhammed leverte ingen profetier. Ser vi bare på de fem søylene, ser vi ikke hele islam.

Noen forskere og skribenter tviler nå på om Muhammed har levd. Navnet Muhammed var opprinnelig en tittel. Det er ikke skrifter eller mynter som viser til Muhammed før flere tiår etter at han skal ha dødd, til tross for at den arabiske hæren la under seg lese– og skrivekyndige kulturer. Hvorfor skrev ikke de om den nye profeten og den ny religion de plikta å underkaste seg? 

Dr. Jay Smith har myke interessant stoff om forsking på dette, blant annet i samtaler med flere akademikere på YouTube. Robert Spencer har skrevet 18 bøker bl.a. om jihad og personen Muhammed. Dan Gibson har brukt flere tiår på å granske bakgrunnen for islam. Var det virkelig Mekka profetskikkelsen kom fra. Alle beskrivelser av steder i skriftene stemmer godt med Petra i Jordan, men ikke med naturen i Mekka. De har heller ikke funnet noe om handelsruter gjennom Mekka på den tiden. Arabiske arkeologer har bekrefta at Mekka ikke har noen fysiske levninger etter islamske bygninger. De første kiblaene, som skal vise bønneretningen, pekte mot Petra. Etter 100 år fikk de tydeligere retning Mekka.

Kanskje er islam skapt av politiske grunner for å ha en slags legitimasjon for sin maktutøvelse, et forsøk på å få viktige behov møtt. «Vi har den rette tro, og den må alle innordne seg skal det bli fred.»  Fred er et grunnleggende behov. Jeg har funnet lite visdom i skriftene, men uhyre mange regler om rett og feil. Rett-feil-tenkning kan føre med seg fysisk og psykisk vold. Den islamske poeten Rumi har sagt: «Det er et sted bak rett og feil. Jeg vil møte deg der.» Bak tankene om rett og feil kan vi finne vår felles menneskelighet. Der kan vi finne kontakt til de behovene vi alle har. I islam er det Allah sine behov som teller. Blir de møtt, kommer vi i Paradis. Blir de ikke møtt, havner vi i ildens evige pine. Er denne tankegangen en arv etter faraoene i Egypt? Hvor lenge skal en slik forestilling få næring blant mennesker når vi kan skape oss andre tradisjoner som på langt bedre vis kan tjene livet her og nå?

Menneskets utviklingsmuligheter

Filosofen Ken Wilber arbeider mye med å forstå menneskers utviklingsprosess. Vi starter som ubevisste individer på arkaisk nivå der instinktene råder, før vi ser verden med magiske og mytiske øyne i tidlig barndom. Der kan vi bli hengende fast om vi ikke kommer oss til konkret og realistisk syn på verden. Mange av klankulturene har blitt stående i denne bevisstheten med tilhørende atferd der vold blir akseptert og brukt for å beskytte egen gruppe.  Mange tradisjonelt verdikonservative mennesker til høyre har hovedfokus i neste nivå, den konkrete realismen, samtidig som noe av det magisk-mytiske fra kristendommen spiller en rolle. Venstresiden bevega seg først opp på det verdenssentriske postmoderne med empati for alle mennesker. Nå har deler venstresiden gitt slipp på realismen og falt tilbake på noe av klanbevissthetens tenkeformer gjennom identitetspolitikk og interseksjonalitet. Med det sprekker empati for alle og det intolerante blir tolerert. Blant annet kan vi se forsvar av og toleranse for islam og andre grupper de anser for å være offer for grupper de mener har makt. 

Islam krever lydighet. Med det blir menneskets behov for autonomi undertrykt. Autonomi er betingelsen for å leve ut behovet for kreativitet, og derfor er islam mest skadelig for muslimene. Kvinner i totalitære hjem hemmes i sin livsutfoldelse, og mennene har press på seg til å kontrollere dem. Som vi så i id-programmet er det heldigvis mange muslimer som ikke følger dette kravet. Mona Berntsen har fått utvikle seg til et takknemlig verdensmenneske. Hun stråler av autonomi og kjærlighet. Er dette på grunn av eller til tross for islam? Har hun overskredet det postmoderne og kommet til det Wilber kaller integralt nivå der vi har med oss både det magiske, det realistiske og det empatiske i vår bevissthet?

Anmodning til NRK

Det er fra de autoriserte skriftene muslimer har tankegodset sitt fra, og det stammer i stor grad fra magisk-mytisk stadium. Ei måling viser at 59% av oss ser at islamske verdier med etnosentrisk empati ikke harmonerer med våre. Vi har integrert realismen og en del av verdenssentrisk empati. Hvorfor tar ikke NRK dette opp til jevnleg debatt all den tid det kommer tettere og tettere innpå oss? Noe av det som skjer, ryster meg i grunnvollene. Jeg er ikke lenger trygg på at kulturen vår er sterk nok til å beskytte oss mot innflytelsen fra et tidligere bevissthetsmessig utviklingsstadium, et stadium der vold og makt er en vesentlig del av det å beskytte egen gruppe og trossystemer. 

Jeg håper inderlig at NRK kan vise et mer nyansert, realistisk og vitenskapelig fundert bilde av ideologien/religionen/tradisjonen islam og at vi ut fra det sammen kan bygge tradisjoner som ivaretar alle menneskers behov for inkludering og utvikling. Og at vi samtidig tar oppgjør med det i den vestlige kulturen som ikke tjener oss.

 

Marie Rørvik er pensjonert lærer og forfatter av en roman.

 

 

Hvis du ønsker et Norge som står fast ved sin historie og sine verdier:

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Kjøp Klanen her!

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.