Kort

Fahad Qureshi bruker en time på å forklare at Islam Net står for «helt vanlig basic sunni-islam».  Han liker ikke ekstremiststemplet.  Youtube