Vi har vel alle opplevd at det er vanskelig å diskutere. I stedet for å lytte til det motparten har å si, er vi opptatt av hvilke argumenter vi kan slå i bordet med når det blir vår tur til å si noe.

I stedet for å stille spørsmål som får motparten til å tenke mer over det han forfekter, forteller vi ham hva han i stedet burde tenke.

Hvordan få «motstandere» til å lytte til det vi har å si? Ja, det er et stort spørsmål, men det ser ut til at UDI har kommunikasjonsrådgivere som har forstått noe av dette.

UDI kan få folk til å lytte

UDI skriver om asylsøkere er blitt avvist.

Her er metoden de bruker:

1. Få leserne til å nikke og si «Ja, ja – akkurat slik er det». Få leserne til å føle seg forstått. Standpunktet og tankene til leserne blir ikke avvist eller latterliggjort.

UDI skriver
Den siste tiden har vi alle latt oss bevege av de forferdelige tragediene i Middelhavet. Ingen glemmer bildet av fiskeren som løfter i land den lille barnekroppen i boblejakke og selbumønsteret lue.
På samme måte er det forståelig at de som blir kjent med en beboer i et asylmottak, blir berørt av historiene som blir fortalt.

2. Når leseren er positivt innstilt, vil denne stemningen kunne vedvare i den videre lesning. Som vi vet har førsteinntrykket mye å si.

UDI skriver senere i artikkelen

Undersøkelser viser at mange som lever uten lovlig opphold i Norge, bor hos venner, familie, gjerne landsmenn, og jobber svart i bransjer som rengjøring, bilverksteder og andre steder der det ikke er nødvendig med gode norskkunnskaper.

Uten lovlig opphold har hver enkelt liten mulighet til å planlegge egen fremtid. Mange prøver å hjelpe asylsøkere med endelig avslag til å bli i Norge.

Vi mener det er viktig å fortelle asylsøkere med endelig avslag hvilke konsekvenser ulovlig opphold i Norge fører til. Bare en liten andel av dem som har fått endelig avslag, får omgjort dette vedtaket.

For et stort flertall opprettholdes det endelige avslaget. Å forbli i Norge er på mange måter derfor et liv «på vent».

3. Til slutt nikker leserne «ja» igjen til at «det er menneskelig å ville hjelpe», og dermed avsluttes lesningen med den samme positive holdningen til teksten som ble skapt i begynnelsen. Samtidig får UDI formidlet sitt poeng.

UDI avslutter med

Ingen kan gjøre seg til dommer over andres valg, og det er menneskelig å ville hjelpe dem som er i en vanskelig situasjon.

Men alle asylsøkere med endelig avslag i Norge trenger god kunnskap om hvilke rammer et ulovlig opphold i Norge gir, og hvilke økonomiske støtteordninger som finnes ved retur til hjemlandet.

Det er viktig å starte med noe man kan enes om

Hva kan vi lære av dette – vi som gjerne vil formidle vårt innvandringskritiske syn til skeptikerne? Kan vi begynne vår argumentasjon med noe vi er enige om, eller i det minste anerkjenne at noen tenker annerledes?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂