Hva vil en fremtid med stor muslimsk befolkning bety for oss? Svaret gir seg ikke nødvendigvis selv, men noen historier viser at sannsynligheten for en tilstand av konflikt nok er større enn en tilstand av fred.

For det første kan vi se på Midtøsten og hvordan forholdene er der i dag, og for dem som ønsker å fordype seg i emnet, er Klaus Wivels bok, Den siste nattverd, å anbefale. Få har gått så dypt inn i hverdagen og betingelsene som de kristne i Midtøsten lever under, som han. Og det er ikke lystelig lesing han gir oss. Det handler om den totale underkastelse.

Men Midtøsten er nå engang Midtøsten, og det synes som om våre politikere har en nesten ekstrem motvilje til å forestille seg at det som skjer der en gang kan bli hverdagen her. Spørsmålet vi bør stille, er om ikke fremtiden her kan bli verre enn hverdagen der, ettersom Europa lar alle stridende parter fra Midtøsten få komme og bli, i den tro at et medlemskap i det lokale boligbyggelaget og Arbeiderpartiet, løser alle problemer.

Men hva skjer under alle festtalene? I dagliglivet der mengden muslimer har blitt så stor at de dominerer lokalmiljøet?

Niklas Orrenius kommer med en spennende bok til høsten, og der tar han opp disse problemstillingene. Den har tittelen Skotten i Köpenhamn, og forlaget skriver på sine sider:

Lars Vilks bor på hemlig ort med livvakter dygnet runt. 2015 överlevde han den terrorattack i Köpenhamn som krävde två liv. Han drömmer om att ställa ut sina verk på nytt. Men Vilks är radioaktiv. Det handlar om terrorskräck – men också om politik. Vems ärende går han? En idé till en bok om extremism, terror och rädslor tog form. Skulle det gå att ta rygg på Vilks, trots de massiva säkerhetsarrangemangen? Och skulle man i så fall kunna få syn på vår tid, vårt samhälle och dess blinda fläckar?”

Avisen Dag og Tid hadde 8.juli en lengre artikkel med utgangspunkt i boka, og det er hverdagen i byene Örebro og Eskilstuna, to byer rett vest fra Stockholm, forfatter Niklas Orrenius lar oss få et glimt inn i.

For Örebro og Eskilstuna er ikke ordinære svenske byer, det handler om muslimsk ekstremisme, IS-tilhengere som truer andre muslimer og kristne som ikke våger å pynte huset sitt til jul i frykt for reksjoner fra muslimske ekstremister. Niklas Orrenius forteller om redselen som ligger under den pyntelige overflaten i lokalsamfunnet. Og midt opp i dette; en traust svensk politimann som husker hva fylkespolitimesteren sa han begynte gjerningen sin i politiet:

«Nærpolitiet i Vivalla (bydel i Örebro) skal sjå til at det ikkje veks opp nye bankranare her.»

Og han sier videre:

Han kunne vel ikkje i sin villaste fantasi tenkje seg at vi skulle arbeide med å førebyggje terrorisme. Fram til hausten 2013 og byrjinga av 2014 tykte eg at dette var eit ansvar for Säpo. Men den hausten der og i byrjinga av året vart det eit lokalt problem, fordi foreldre byrja å verte urolege.

image

Foto: To somaliere fra Vivalla som falt i Irak for IS i begynnelsen av januar 2015

Av de 7200 innbyggerne i bydelen Vivalla, har ca 20 personer reist til Syria eller Irak for å slutte seg til IS eller andre jihadistgrupper. Det store tallet jihadister pr innbygger gjør Vivalla unikt. De fleste kjenner en eller flere som har reist ned, og det preger relasjonene mellom innbyggerne, men også nabobyene. Den lokale politikeren i Eskilstuna, Abshir Osman, sier at i Eskilstuna er det verre for muslimer å si at de er mot IS, enn at de er for. Og frontene mellom shiamuslimer og sunnimuslimer er knallharde. Han ble selv anklaget for å være frafallen etter sin kritikk av IS, og fikk trusler mot seg. Ett år etter etter at han fikk truslene kan han fremdeles bli redd når han går på gatene i Eskilstuna:

Eg held meg unna og går ikkje så mykje ut, unngår visse bydelar. Einkvan kunne absolutt finne på å drepe meg. Eskilstuna har store problem med både vald og ekstremisme.

Imamen i en sunnimuslimsk moské i Eskilstuna har følgende å si om shiaer:

Sjia er ikkje muslimer for meg. Dei er ateistar. Dei har ingen moral.

På spørsmål om alle sjiamuslimar er svin, svarer han:

Sjia er som ville dyr, som svin. Eg seier ikkje muslim om sjia. Dei er ikkje muslimer for meg. Men nei, det finst ein del av dei som er rolege. Når eg pratar om ville dyr, meiner eg dei som styrer i Iran.

Det er Midtøsten som har kommet til Europa, og konfliktene følger med. Spørsmålet blir hva som skjer den dagen den lokale politimannen ikke lenger er en nøytral og godslig svenske, men en integrert muslim fra Iran eller Irak. Hva vil da skje med de lokale konfliktene? Klaus Wivel har vist oss skjebnen til de svake i Midtøsten og Lars Vilks viser oss hva som venter europeere som våge å gjøre motstand. Den som våger å stå opp mot utviklingen risikerer sitt eget liv. Det bakteppet er nødvendig ha med seg når en kritiserer Europas politikere for å være feige. Mot og offervilje er ikke det vanligste karaktertrekket til det moderne mennesket, og kampen mot islam krever begge deler.

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂