Med det som i beste fall kan kalles en furten og infantil reaksjon på resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia, har det fra politisk EU-hold kommet signaler om at engelsk må marginaliseres som arbeidsspråk i EU. Offisielle dokumenter og meddelelser skal helst forsøkes utformet på et annet språk, sånn at det engelske språket blir borte fra fasaden.

En ting som er så skrekkelig underholdende med denne reaksjonen, er at f.eks. EU-parlamentet aldri kunne ha diskutert slike ting sammen uten at det engelske språket spilte en helt avgjørende rolle.

For det er jo engang sånn at EU har hele 24 offisielle språk, og under møter i parlamentet og andre steder sitter simultantolker og jobber på spreng for at politikerne overhodet skal kunne forstå hverandre.

Med 24 språk blir det 552 forskjellige kombinasjoner av språk og tolke/oversettelsesretninger. Men det finnes ikke 552 korps med spesialister på samtlige kombinasjoner i EU-systemet. Så hva gjør man?

Hvis noe f.eks. skal tolkes fra finsk til portugisisk, sitter det gjerne en simultantolk som tolker fra finsk til engelsk, og en annen som tolker fra engelsk til portugisisk.

Dette skyldes naturligvis den totalt dominerende posisjonen engelsk har som fremmedspråk i hele Europa. Man finner nesten alltid hærskarer av tolker og oversettere – samt gode ordbøker, også høyst spesialiserte – mellom engelsk og et hvilket som helst annet språk. Og hvis to vanlige europeere møtes og snakker sammen, er sannsynligheten størst for at samtalen foregår på engelsk.

Engelsk er derfor en høyst nødvendig lingvistisk bro mellom de andre språkene. Så nødvendig er den, at Googles automatiske oversetter i mange tilfeller må gjøre bruk av den for å levere et noenlunde akseptabelt resultat.

Britenes morsmål redder altså EU fra Babel – også etter Brexit. Engelsken erobrer både barnesinnene og algoritmene. Det hjertet og teknologien har valgt, kan ingen politiker gjøre om på.

Når Juncker og andre furter, er det derfor litt som når noen vil boikotte Israel, men gjerne gjør nytte av teknologiske eller medisinske fremskritt som er gjort der til lands. Barnehage.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂