Tavle

Hamar Arbeiderblad prater varmt om multikultur. Integrering og inkudering er honnørord i avisen. Parallellsamfunn og voldelige forsteder rundt om i Europa bekymrer ikke redaksjonen på Hedmarken. Moralen til avisen er klar: Politikere importerer fremmedkulturelle. Du integrerer.

Skal man drive inkludering, handler det om å bry seg om andre mennesker på en ordinær onsdag. Og etter at politikerne har satt et tall på hvor mange asylsøkere og familiemedlemmer som får komme til Norge, er det opp til helt alminnelige mennesker i lokalsamfunnene.

SSB mener Norge runder 6 millioner innbyggere i 2030. Det er bare å brette opp ermene.

http://www.h-a.no/debatt/leder/idretten-integrerer