Sakset/Fra hofta

Nyttårsaften ble tilbrakt i utkanten av en stor Furuskog i Østerdalen. Her lå det litt snø på bakken, så både store og små suste rundt på ski og kjelker. Det ble en stemning som mange nordmenn setter pris på. Vel inne etter noen timer i snøen falt blikket på den lokale avisen Østlendingen. Årets to siste utgaver, 30. og 31. januar bar preg av propaganda for avviklingen av det Norge vi kjenner skal tilta i styrke. Selv inne i tykkeste Østerdalen blir man minnet på kreftene som vil avvikle Norge.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er ikke lenger interessert i å forsvare Norge. Han ønsker å tale flyktningenes sak. De skal tas i mot med åpne armer. Norge skal ta i mot så mange flyktninger at det får konsekvenser.

2015-12-31 16.19.52

Roy Heine Olsen, som er styreleder i Røde Kors Hedmark, nærmest beordrer folk til å ta i mot flyktninger. Folk er fremmede inntil du blir kjent med dem, er ordspråket Østerdølene skal leve etter.  Roy Heine Olsen er åpen for forskjellige synspunkter når det gjelder flyktninger, men vi må passe på ordbruken. Han henviser til SSB som har fakta som viser at flyktninger er bra for landet. Eksempler på suksesshistorier nevner han ikke. De vokser muligens ikke på trær.

2015-12-31 16.21.41

Det er stort behov for fosterforeldre til enslige flyktningebarn. Det er bare å sende inn søknad. Denne vil bli behandlet i ekspressfart. Blir du godkjent som fosterforelder gjenstår kun et kurs i flerkulturell forståelse. I dette må man anta at vertsfamilien må integreres i det fremmedkulturelle fosterbarnet. Vanlig søknader for å bli fosterforeldre tar lenger tid.

2015-12-31 16.22.50

Det blir bekreftet at høyskolene er i endring. Nå er det til  og med egne klasser for mindreårige flyktninger.

2015-12-31 16.20.24

30 kroner er mye penger for dårlig skjult propaganda.

2015-12-31 16.23.42