Lederen i dagens Hamar Arbeiderblad tar for seg de unge enslige asylsøkerne og deres behov for et fosterhjem. Det er viktig at de som føler at de har kapasitet og trygge rammer tar ansvaret for å ta i mot disse barna.

Samtidig beskriver Hamar Arbeiderblad på en enkel måte problemene som kan dukke opp når man skal huse unge mennesker fra helt fremmede kulturer. De nevner verdier og normer. Store forskjeller i verdier og normer kan være grunnlag for store konflikter. Det er noe vi helt sikkert vet. Noen vil nok påpeke at vi ikke er endringsvillige nok og muligens er årsak til konfliktene selv.

Uansett: Det er ikke lite det forventes at velfungerende familier skal utsette seg for.

Hvem står ansvarlige hvis uheldige episoder skulle oppstå?

En ung gutt fra Afghanistan er vokst opp med andre verdier, andre normer og har helt andre erfaringer enn de vi kjenner fra vårt trygge land. Fosterforeldrene risikerer å bli stilt på prøver de kanskje ikke var forberedt på.
Sjelden har det likevel vært viktigere at mennesker som føler at de har kapasitet og trygge rammer, kan ta et slikt ansvar. Det snakkes mye om god integrering av flyktninger i samfunnsdebatten. Men integrering forutsetter at man får en mulighet til å bli en del av det nye landet man har kommet til.
h-a.no