Tavle

Hamar Arbeiderblad bruker ofte spalteplass på å tale varmt om det multikulturelle samfunnet. Det oppfordres til å innlemme de fremmedkulturelle i arbeidslivet uten å først undersøke om de har kompetanse nok til å fungere godt nok. Ofte sitter man igjen med en følelse av at det er storsamfunnets feil at integreringen går trått når Hamar Arbeiderblad uttaler seg. Nå viser mye kunnskap at spesielt ikke-vestlig innvandring er direkte ulønnsomt på flere områder, men blir enda sett på et gode som skal tas i mot med åpne armer. Noen debatt om stor ikke-vestlig har aldri vært et krav fra den kanten.

Når det handler om bevæpning av politiet er skepsisen større. Det skal til og  med avgjøres av en grundig debatt.

Overskrift på dagens leder:

Snikbevæpning

—-

Bevæpning av politiet bør være et resultat av en grundig debatt, og avgjort av et politisk flertall på Stortinget.

Sverige blir nevnt som et eksempel for hvor ille det kan gå med bevæpnet politi. Hvordan ikke-vestlig innvandring har ført skyting, voldtekter og skadeverk til nye høyder har aldri Hamar Arbeiderblad interessert seg for. Jihadister er vel heller ikke noe å bry seg om?

Vi synes det er uheldig hvis ulne trusler fra IS skal være faktoren som gjør politiet permanent bevæpnet.

Tall fra andre land, som for eksempel Sverige, viser at når politiet får våpen går det flere liv.

Leder i Hamar Arbeiderblad 29.november.