Arbeidskraft er et stadig tilbakevendende argument for innvandring. Samtidig er det mye som tyder på at teknologien vil radere bort mange av dagens arbeidsplasser. Vil man samtidig kunne skape nye arbeidsplasser til alle som ønsker en jobb å gå til?

I Aftenposten kan man lese om en fremtid som tilsier at arbeidskraft er et svært dårlig argument for å opprettholde en høy innvandring.

Vi vet at mange innvandrergrupper deltar i relativt liten grad i arbeidslivet. Nå blir vi enda flere uten arbeid.

Vegard Kolbjørnsrud er seniorforsker ved Accenture Institute for High Performance. Han er opptatt av hva den nye teknologien betyr for mennesker og for virksomheter. Det er mange usikkerhetsmomenter i å forske på fremtiden, sier han.

Men studier som er gjort, anslår at drøyt halvparten av dagens jobber vil overtas av datamaskiner innen de neste 10-20 år.

– Det nye er at maskinene kan gjøre kunnskapsarbeid, sier Kolbjørnsrud.

Hva skal de overflødige arbeidstakerne ta seg til? Fremtiden kan bli spennende på mange måter.

 

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂