En undersøkelse av ungdom i Oslo viser at 6 av 10 mener det er krig mellom islam og Vesten. Resultatet ikke bare overrasker mannen bak undersøkelsen, Viggo Vestel ved Høgskolen i Oslo og Akerhus. Han forbinder oppfatningen til høyreekstremisme.

Dermed er han prototypen på en politisk korrekt: Det som bør være trumfer virkeligheten slik den er. Vestel opererer som om dette er meninger/oppfatninger/holdninger som det går an å gjøre med. Ikke at det er en observasjon av virkeligheten. Man kan godt mene at det ut fra tingenes tilstand er krig, og arbeide for at det ikke skal eskalere, og arbeide for løsninger.

Men en slik tilnærming synes utenfor Vestels horisont.

Viggo-Vestel

Nå må elevene oppdras til å forstå at de er på ville veier. Denne oppdragelsen er en vekstnæring og gir sysselsetting innen skole, politi og «forskning».

Da blir forskerne og skolene en del av problemet, ikke løsningen.

Det ser ut til at resultatet er kommet frem i en undersøkelse av ekstremisme blant ungdom. Vestel har altså brukt et «Hungtington»-spørsmål som parameter på ekstremisme.

Aftenposten kjøper problemstillingen. Avisen er enig med Vestel.

For første gang er det skrevet en rapport om unges holdninger til ekstremisme. Der kommer det frem at hele 24 prosent er «helt enig» i at det foregår en krig mellom islam og Vesten. I tillegg er 34 prosent «litt enig».

– Nærmere 60 prosent. Det overrasket oss, sier hovedforfatter av rapporten, Viggo Vestel ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Samuel Huntington var en amerikansk samfunnsforsker som like etter den kalde krigen var over skrev et essay i Foreign Affairs< der han spådde at de nye konfliktlinjene kom til å gå mellom kultur, og særlig mellom islam og resten av verden. For islam har både blodige grenser og blodige innvoller, skrev Huntington.

Politisk korrekte hater Huntington og har gjort hans «krig mellom sivilisasjoner» til et skjellsord, og nå: som parameter på høyreekstremisme.

Det dukker stadig opp nye institusjoner som arbeider mot eller med muslimske miljøer. Madina Institute har blitt beskrevet som moderat, men det kommer an på konteksten. Moderat i forhold til hva?

Dette lyder ikke moderat, det lyder paternalistisk:

– Tallet er høyere enn det jeg ventet, det er viktig å undersøke bakenforliggende årsaker for det, forske mer og jobbe mer med å endre at folk tenker slik. Det trengs mer kunnskap, åpenhet og dialog. Vi håper det blir gjort mer forskning på dette området, sier Mohhammad Amer Ali (28).

 

 

http://www.aftenposten.no/osloby/–Jeg-tror-dette-er-en-vanlig-oppfatning-blant-en-del-ungdom-274397b.html

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂