La oss glemme den syriske borgerkrigen et øyeblikk. Selv om ikke sunnier og sjiaer konkurrerte om å klippe håret på hverandre med macheter hver eneste solskinnsdag, ville det fortsatt finnes en permanent muslimsk flyktningekrise.

I løpet av de siste ti årene har de aller fleste borgerkriger funnet sted i muslimske land. De muslimske landene er også blant de fattigste i verden. Og muslimske land har dessuten høye fødselstall.

Kombiner vold og fattigdom med en kraftig økende befolkning, og du ender opp med en permanent migrasjonskrise.

Uansett hva som skjer i Syria eller Libya neste år, vil ikke denne permanente migrasjonskrisen forsvinne.

Den muslimske verden befinner seg i en uholdbar ekspansjon. I Asia og Midtøsten har muslimer en tendens til å oppnå dårligere resultater både pedagogisk og økonomisk enn sine ikke-muslimske naboer. Olje var den eneste ressursen som gav muslimene noe fortrinn, og i frackingens tidsalder er verdien av den mye mer usikker enn den pleide å være.

Den muslimske verden hadde mistet den gamle rollen sin som bindeledd mellom Asia og Vesten. Og den har ingen annen økonomisk funksjon i den nye verden enn å utpresse den ved å spre vold og ustabilitet.

Muslimske land med lavere leseferdighet, spesielt blant kvinner, kommer aldri til å bli økonomiske vinnere i noen som helst næring som ikke kommer strømmende ut av jorden. Ei heller vil ustabile diktaturer noensinne kunne sørge for sosial mobilitet eller et godt liv. I beste fall vil de dele ut subsidier til brød.

Den muslimske verden har ingen utsikter til å bli noe bedre. Den arabiske våren var en vestlig vrangforestilling.

Voksende befolkninger fordelt langs tribale og religiøse skillelinjer konkurrerer om en begrenset mengde land, makt og rikdom. Land uten en fremtid ligger an til å bli dobbelt så folkerike.

Det finnes bare to løsninger: krig eller migrasjon.

Enten kjemper du for å skaffe deg det du vil ha hjemme. Eller så drar du utenlands og skaffer deg det du vil ha der.

La oss anta at Irak-krigen aldri hadde funnet sted. Hvordan ville et religiøst og etnisk oppdelt Irak ha taklet sin vekst fra 13 millioner innbyggere på 1980-tallet, via 30 millioner på Irak-krigens tid, til 76 millioner i 2050?

Svaret er en blodig borgerkrig, etterfulgt av folkemord, etnisk rensing og migrasjon.

Det som skjer nå, ville ha skjedd uansett. Det skjedde allerede under Saddam Hussein.

Bagdad har en av de høyeste befolkningstetthetene i verden. Og byen har ingen fremtid. Det samme gjelder over hele regionen. Den eneste reelle økonomiske planen noen har der, er å skaffe seg penger fra Vesten.

Plan A for å få penger ut av Vesten er å skape en krise som vil tvinge den til å gripe inn. Det kan bety alt fra å starte en krig til å hjelpe terrorister som truer Vesten. Muslimske land fortsetter å skyte seg selv i foten, sånn at folk fra Vesten kommer løpende til unnsetning for å blåse på, slik at alt blir bra igjen.

Plan B er å flytte til Europa.

Og Plan B er en god plan. Det er den eneste reelle økonomiske planen som fungerer. I alle fall inntil Vesten går tom for innfødte, naive vestlige mennesker – som betaler regningen for alle innvandrere, flyktninger og regelrette bosettere.

Med noen tusen dollar kan en muslim fra Midtøsten betale for å bli smuglet inn i Europa. Det er en liten investering med stor avkastning. Selv de laveste velferdsytelsene i Sverige er høyere enn gjennomsnittslønnen i et typisk muslimsk migrantland. Og muslimske innvandrere er svært nøye med å avpasse seg etter utbetalingene. Det er derfor de skråler at de vil dra til Tyskland eller Sverige, og ikke Hellas eller Slovakia. Og det er grunnen til at de forlanger storbyer med en eksisterende muslimsk velferdsinfrastruktur, og ikke vil ha noen landsby.

En muslimsk migrant er en investering for en hel storfamilie. Så snart de unge mennene får sine papirer, begynner familiegjenforeningen. Det betyr ikke bare at hvert medlem av den utvidede familien dukker opp for å kreve sine fordeler. Det betyr også at familiemedlemmene vil selge tilgang til Europa til alle som kan betale for det. Du trenger ikke haike eller rafte til Europa. Mohammed eller Ahmed vil påstå at du er et familiemedlem. Eller midlertidig gifte seg med deg, sånn at du kan ta med deg hele den utvidede familien.

Mohammed får betalt. Det gjør også den utvidede familien til Mo’, som er meglere i disse transaksjonene. Menneskehandel dreier seg ikke bare om flytende fremkomstmidler. Det handler om å ha de rette familieforbindelsene.

Og alt dette er bare toppen av en veldig stort isfjell av forretninger.

Hvordan får muslimske innvandrere tak i en smuglingsbillett til en pris som svarer til flere årslønner for en gjennomsnittlig arbeidstager? Noen kommer fra velstående familier. Andre blir sponset av kriminelle nettverk og familiegrupper som ønsker å transportere alt fra narkotika og våpen til et høyt antall mennesker til Europa.

Store lån blir tilbakebetalt etterhvert som de nye innvandrerne begynner å sende de nye velferdsytelsene hjem. Mange vil offisielt være arbeidsledige, selv om de uoffisielt tjener penger på alt fra slavearbeid til organisert kriminalitet. Europeiske myndigheter vil legge skylden for den manglende deltagelsen deres i arbeidsmarkedet på rasismen, heller enn å erkjenne at de befinner seg innenfor et territorium tilhørende en alternativ økonomi.

Det er ikke bare enkeltpersoner eller familier som kan følge Plan B. Tyrkia ønsker å bli med i EU. Det er en løsning for en islamistisk populistisk økonomi bygd på hauger av gjeld. EU har valget mellom å håndtere strømmen av innvandrere fra Tyrkia som flytter til Europa, eller å la hele Tyrkia flytte inn i Europa.

Vesten skapte ikke dette problemet. Vestens intervensjoner prøvde å hanskes med det, selv om de var på villspor.

Den islamske volden er ikke et svar på vestlig kolonialisme. Ikke bare fantes den før kolonitiden, men som så mange utenrikspolitiske eksperter liker å påpeke, er det største antallet ofre for den også muslimer. Vesten skapte ikke den muslimske verdens funksjonsfeil. Og Vesten er ikke ansvarlig for disse. I stedet holder den muslimske verdens funksjonsfeil på å trekke Vesten med seg. Hvert eneste forsøk Vesten gjør på å bøte på dem, alt fra humanitær bistand til fredsbevarende operasjoner, åpner bare for at Vesten tar skylden for islamske funksjonsfeil.

Den permanente flyktningekrisen er et strukturelt problem som forårsakes av forholdene i den muslimske verden.

Vesten kan ikke løse krisen ved kilden. Bare muslimer kan gjøre det. Og det finnes ingen enkle svar. Men Vesten kan og bør unngå å bli dratt ned i det sorte hullet av muslimske funksjonsfeil.

Selv Tysklands Merkel har forstått at antallet flyktninger ikke er en endelig mengde som kan hjelpes med en veldedig gest. Det samme økende antallet mennesker vil dukke opp hvis du begynner å kaste poser med penger ut av et åpent vindu. Og det er et antall som ingen land kan absorbere.

Muslimske borgerkriger vil fortsette selv om Vesten aldri griper inn i dem, fordi deres del av verden er grunnleggende ustabil. Disse konfliktene vil føre til forflytning av millioner av mennesker. Men selv uten vold vil økonomisk opportunisme i seg selv drive millioner til Vesten. Og disse millionene bærer med seg feilfunksjoner i kulturen sin som vil gjøre dem til en byrde og en trussel.

Hvis muslimer ikke kan bilegge konfliktene sine hjemme, hva får oss til å tro at de vil gjøre det i Europa? I stedet for å løse problemene sine ved hjelp av migrasjon, eksporterer de dem bare til nye land. Det er de samme utbruddene av islamsk vold, fremmedfrykt, økonomiske problemer og ikke-bærekraftig vekst som følger etter dem over sjø og hav, over kontinenter og land. Avstand er ingen løsning. En reise er ingen kur.

Det å ordne opp i Syria vil ikke løse noenting. Den muslimske verden er full av konfliktlinjer. Den verdenen er voksende, og den er i ferd med å gå tom for plass til å vokse i. Vi kan ikke redde muslimene fra seg selv. Vi kan bare redde oss fra volden deres.

Den permanente muslimske flyktningekrisen vil aldri opphøre å være vår egen krise, med mindre vi lukker døren.

 

Opprinnelig i Frontpage Magazine den 25. mai 2016.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂