At institusjoner for høyere utdannelse er viktige arenaer for islamister, er kjent både fra Norge og utlandet. I den senere tiden er det også blitt erkjent som et problem.

Ved Technische Universität (TU) i Berlin besluttet man derfor i mars å stenge de muslimske bønnerommene, som er kjent for å tiltrekke seg miljøer som på mer eller mindre subtile måter presser sekulariserte muslimer til å delta i en demonstrativ religionsutøvelse som egentlig er dem fremmed.

Dette har nå avstedkommet reaksjoner, skriver Die Welt.

I forrige uke deltok mellom 100 og 150 personer i en høylydt protest mot beslutningen. Også i går var en meningsmarkering blitt varslet til politiet, men markeringen tok i stedet form av en fellesbønn i protest foran universitetets hovedbygning. Spontant kan det ikke ha vært, for folk hadde bønnetepper med.

Universitetet er imidlertid uanfektet av protestene:

Universitetet hadde begrunnet stengningen av rommet med skillet mellom stat og religion. I nærheten finnes det dessuten gudshus som både ansatte og studenter kan bruke i stedet.

Til tross for beslutningen hadde muslimer brukt både bygninger og grøntområder ved universitetet til å be. I følge TU deltok også utenforstående. Gruppen skal da ha blitt bedt om å finne et annet sted.

TU opplyser videre at de aksepterer protesten og tar den til etterretning. «Vi kommer imidlertid ikke til å revurdere den begrunnede avgjørelsen,» heter det.

Det skinner nokså klart igjennom at det ikke er genuint religiøse behov som forsøkes tilfredsstilt, all den tid det fremgår at slike enkelt kan dekkes på en måte som ikke er til sjenanse for andre. Det gjørere snarere åndelige erobringsforsøk, med trass og frekkhet som våpen – også med innleide soldater.
 

muslimsk-fellesbønn-tu-berlin
Folk drar kjensel på hva dette her er for noe nå, gutter.

 

Die Welt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂