Kultur

Den svenske kunstneren Fredrik Søderberg har nylig vært innom Galleri Riis med et utvalg av sine høyst uvanlige bokillustrasjoner, uten at det har vakt noen oppmerksomhet i norske aviser og medier. Et større utvalg ble samtidig presentert i galleriets avdeling i Stockholm, der kunstneren ble behørig anmeldt i både Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet.

Foranledningen til de to utstillingene er en bokutgivelse der både tekst og illustrasjoner er ført i hånden av Søderberg selv. Tittelen, «Åter till naturen i Tyskland», virker nokså kryptisk, og kan vel nærmest utlegges som kunstnerens tilbakeblikk på de inspirasjonskilder som har gitt næring til hans selvforståelse og kunstneriske orientering. Det er ikke hvilke som helst kilder, men i hovedsak de spirituelle strømninger som på tidlig 1900-tall florerte i Europa.

Det er altså en tilbakeskuende tekst, supplert med akvareller i en alderdommelig utforming, ja så forgangen i fremtoningen at bildene fremstår som gulnede fotografier fra den samme tidsepoken. Teknisk har det nok vært en utfordring, men tatt i betraktning Søderbergs presise håndtering av fargenyanser og strekregister ledes vi ubesværet inn i hans visuelle tilbakeblikk.

Dette formspråket er selvsagt viktig, men det er av større interesse å følge ham tilbake til de historiske kildene, til okkulte strømninger, antroposofi, teosofi og hermetiske innsikter. Det er et kildemateriale som Søderberg har visualisert i malerisk form, helt på tvers av de moteriktige strømningene i samtidskunsten. Man kan si at han har oppdatert og videreutviklet det forrige århundreskiftets symbolisme, men på en høst personlig og fascinerende måte.

Et besøk på Googles i kategorien bilder, vil gi et godt innblikk i Søderbergs fantasifulle og symbolladede billedverden. Ja, her myldrer det av geometriske konstruksjoner og sensuelle figurasjoner, vakre fabuleringen der fargenyansene utdyper meningsinnholdet og bringer betrakteren i kontakt med virkelighetens åndelige kjensgjerninger. Det er et betagende billedunivers, på grensen til det søtladne og innbilte, som om svartsynet og dystopiene i dagens verden ikke er til å bære.

Alt dette åndelige og symbolske synes nå å ha uttømt sitt kreative potensiale for Fredrik Søderberg. Uten å angi noen grunn, meddeler han at han ikke lenger ønsker å arbeide med det okkulte og esoteriske. Boken «Åter till naturen i Tyskland» er nærmest et tidsoppgjør, eller mer presist et skifte av blikkretning. Heri ligger det neppe noe radikalt, Søderberg er dypt konservativ, og i kulturell forstand et menneske som søker i fortiden etter de verdier og kvaliteter som kan bekrefte fremtiden til den europeiske humaniteten.

I det perspektiv har han kunnet øse av kilder som i årevis har gitt ham kreative holdepunkter og krefter til konkret billedrefleksjon. Kildene har neppe tørket ut, fortiden er jo fortsatt det som gir oss peilepunkter for fremtiden. Men de må være faste og produktive med henblikk på hvilken kurs vi skal velge, og ikke minst hvilke kamper som må utkjempes. Viktig i den sammenheng er våre verdier, de må avklares og håndteres med omtanke og forstand. Jeg har en mistanke om Fredrik Søderberg nå befinner seg i den posisjonen, av tilbakeblikk, verdiavklaring og en oppdatert blikkretning.

 

Galleri Riis, Oslo
Fredrik Søderberg, akvareller
Varer fra 12. mai – 28. mai 2016