To og et halvt år og noen terrorangrep etter at Italias daværende utenriksminister Emma Bonino advarte om at terrorister skjulte seg i menneskestrømmen til Europa over Middelhavet, er dette fenomenet nå å anse som et empirisk faktum – selv i Aftenposten og de mest innesnødde dalstrøk.

Opplysninger som den føderale tyske politimyndigheten har lekket til en tysk avis, tyder på at den islamske staten (IS) kan ha lyktes i å smugle inn enda flere potensielle terrorister enn det som hittil har vært kjent.

I følge nye tall fra Bundeskriminalamt (BKA) foreligger det i øyeblikket 369 indikasjoner på systematisk infiltrasjon av medlemmer eller tilhengere av terrororganisasjoner i Tyskland siden starten på flyktningestrømmen i fjor, opplyser Neue Osnabrücker Zeitung.

I 40 saker er det blitt iverksatt etterforskning av de mistenkte, opplyser BKA på spørsmål fra avisen. Blant anklagene er medlemskap i en terrororganisasjon eller forberedelser til alvorlige forbrytelser.

CDUs sikkerhetspolitiske talsmann Wolfgang Bosbach advarer om at identiteten til et høyt antall flyktninger fortsatt er uavklart, og at flesteparten kommer til Tyskland uten pass, og BKA understreker at terrorfaren i Tyskland og Europa forblir høy.

Det store antallet etterforskede personer er på samme tid en god og en dårlig nyhet. Det bærer bud om terrorfare, men viser samtidig at tyske sikkerhetsmyndigheter er årvåkne.

Hva med våre egne?

 

Die Welt