Terroristen Anis Amri som drepte 12 personer og skadet dusinvis flere da han kjørte en trailer inn i julemarkedet i Berlin før jul skal ha planlagt angrepet i minst ni måneder. Tysk etterretning meldte fra til myndighetene om Amri allerede i mars 2016. Han kom til Tyskland under dekke av å være asylsøker.

Et brev til innenriksdepartementet fra mars 2016 har kommet frem i lyset. Der står det klart at «Amri representerer en trussel i form av selvmordsangrep. Et terrorangrep fra Amri er forventet.»

Brevet foreslo å deportere Amri og inneholdt bevis fra en avlyttet telefonsamtale fra februar 2016 hvor Amri brukte ordet «Dougma» – en metafor, sier tysk etterretning, som islamister bruker når de mener selvmordsbombing.

Julemarkedterrorist og jihadist Anis Amri REUTERS/BKA

Men deportasjonen skjedde aldri. Amri sa at han ikke hadde noe pass og Tunisia nektet for at han var tunisisk statsborger helt frem til dagen etter terrorangrepet i Berlin.

Selv etter terroren sa innenriksminister Ralf Jäger flere ganger at det ikke var juridisk mulig å deportere Amri.

Amri rømte gjennom Europa og ble skutt og drept av italiensk politi i Milano fem dager senere.

Daily Mail