Da Inger Sitter fylte 80 år i 2009 ble hun beæret med en kunstnerbiografi ført i pennen av forfatteren Niels Christan Geelmuyden og professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt. Med tanke på hennes mangeårige virke som kunstner og sterke posisjon i norsk kunstliv, var det naturlig å gi henne honnør og plassere kunstnerskapet i en historisk […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.