Kitty Kielland Sommernatt (1886) wikimedia.commons

Det er ikke ofte her i landet vi får se norsk kunst som både er profesjonell, givende og interessant. Da må vi gå tilbake i tid og trekke frem kunstnere som kan sitt håndverk og har blikk for det skjønne i skaperverket. Som regel må vi gå i museene for å finne den slags kunst, men sjelden i en bred presentasjon, det blir bare noen få smakebiter. Nå derimot, kan publikum ved selvsyn glede seg til å møte et omfattende utvalg malerier av Kitty Kielland (1843 – 1914) fra sent 1800-tall til tidlig 1900-tall.

Utstillingen vises i Haugar Vestfold Kunstmuseum (Tønsberg), men er kuratert og produsert av Stavanger Kunstmuseum i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum og HVK. Det er laget en rikt illustrert katalog til utstillingen med informative tekster av solide, norske kunsthistorikere, med ett unntak, nemlig forfatteren Karl Ove Knausgård. Han skriver jo så godt, om alt mulig, og særlig kunst, så han kan sikkert levere noen kloke ord om friluftsmaleriet og nyromantikken til Kitty Kielland.

På den tiden Kitty Kielland staket ut sin kunstnerbane var det ikke lett for en kvinne å gjøre karriere på det feltet. I århundrer var billedkunsten mannsdominert og akademiutdanningen forbeholdt menn, så det tok tid før hun ble koblet inn på en profesjonell kunstnerutdanning under Hans Gude i Karlsruhe, som hadde sett noen av hennes bilder da han var på besøk i Stavanger. Etter et par år hos Gude i Karlsruhe reiste hun til München, der hun bodde og samarbeidet med Harriet Backer. Her fikk hun veiledning av Eilif Peterssen som også bodde i byen.

Noen år senere dro hun til Paris, her ble hun i ti år og utvidet sine malerikunnskaper som elev ved Academie Julian og Academie Colarossi. Det var lærerike år, en tid med grundige studier i maleri som modnet henne som som kunstner. Gjennom disse studiene og egne erfaringer med pensel og palett fant hun også sitt særpreg som friluftsmaler i tradisjonen fra Gudes nøkterne realisme. Kitty Kielland ble den første kvinnelige friluftsmaleren i norsk sammenheng, og hennes mange bilder av torvmyrene på Jæren er viden kjent og høyt skattet av både fagfolk og publikum.

Selv om torvmyrsmotivene vitner om lærdom fra Gudes presise realisme, er det mye stemning i landskapenes atmosfære og lysføring som tyder på at noe nytt i norsk maleri er i emning. Det er nyromantikken som er på vei, en stemningsladet uttrykksmåte som kommer til å dominere mange norske kunstnere i 1990-årene. Realismens saklighet må vike for en dypere forståelse av og sterkere innlevelse i den norske naturen. Der realismen hadde fokus på det dagklare landskapet, har nå nyromantikerne oppmerksomheten rettet mot skumringen og det svinnende lyset. Nå er det følelsenes tid i maleriet.

Utstillingen av Kitty Kielland på Haugar gir oss et utmerket innblikk i kunstnerens maleriske profesjonalitet, men først og fremst møter vi en billedverden der kunstneren har skildret naturen og landskapet med fromhet og kjærlighet. Derfor preges også motivene av en skjønnhet som gir sann glede. Det er all grunn til å føle nasjonal stolthet over denne prestasjonen. Det er en etterlengtet erfaring på kunstens område, måtte publikum nå gå mann av huse for å se hva en kvinnelig norsk kunstner har skapt av dyp naturfølelse og evighetslengsel.

Haugar Vestfold Kunstmuseum:
Kitty Kielland, malerier.
Varer fra 26/5 til16/9, 2018