Innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser på partiets vegne regjeringens forslag til strengere regler for familiegjenforening for såkalte flyktninger, som blant annet består i tre års arbeid eller utdannelse for å få familien til Norge.

Med mindre Senterpartiet støtter regjeringen risikerer dermed forslaget, som tar sikte på å redusere tilstrømningen til Norge, å bli nedstemt i Stortinget, skriver VG.

Ap-lederens begrunnelse er mildest talt underlig lesning:

– Vi hører på FNs høykommissær for flyktninger, som sier at splitting av familier hemmer integrering. Derfor avviser vi dette forslagene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Man kan spørre seg hvorfor Støre hører på FNs høykommissær, som for det første er part i saken på «flyktningenes» side, og som Ap-lederen for det andre ikke har noe mandat fra, all den tid det er en norsk politikers oppgave først og fremst å «høre på» den norske befolkningen.

Det er også tydelig at Støre ikke legger all verdens vekt på behovet for å dempe tilstrømningen av mennesker som gir seg ut for å være flyktninger, men som åpenbart ikke lenger er det idet de setter foten på norsk jord.

Men tar som virkelig tar kaka, er påstanden om at det er integreringsfremmende å få med seg familien. Er det noe erfaringene viser, så er det at familiene er det aller største hinderet for at personer fra Afrika og Asia kan integreres i Norge.

Aps alternative forslag inneholder et ikke nærmere spesifisert krav som det i praksis vil bli umulig å håndheve:

Det største opposisjonspartiet går i stedet inn for at familien kan søke om gjenforening i Norge innen tre måneder etter at referansepersonen får innvilget opphold, uten at underholdskravet slår inn. Etter tre måneder vil det bli stilt et underholdskrav, men Ap sier foreløpig ikke hvor høyt det skal være.

Støre mener nok at angrep er det beste forsvar, og antyder like godt at regjeringens forslag ikke vil demme opp for menneskestrømmen:

– Regjeringens modell har ingen dokumentert effekt for tilstrømningen, og vi kan med sikkerhet si at innstramningene kan motvirke integrering.

Det er noe logisk hjelpeløst ved måte Støre formulerer seg på: Innstramningene kan motvirke integrering, og det kan vi altså si med sikkerhet. Vi kan si med sikkerhet at noe kanskje inntreffer. Det er som å si at det ikke er heeelt utelukket at dette noe inntreffer. Støre vil gi inntrykk av én ting, men sier i realiteten en annen.

støre-og-overstøre

På den tiden hvor sansen for logikk og setningers syntaks var noe større i befolkningen enn i dag, ville et slikt utsagn ha påkalt allmenn latter.

Støre illustrerer dessverre overtydelig at politikken kun er redusert til et spill, hvor det viktigste hensynet er aldri å gi motparten rett selv når denne sier noe fornuftig, men klamre seg til et retorisk halmstrå for å svekke vedkommende, for siden kanskje selv å gjennomføre tiltaket man påstod å være imot, og ta æren for resultatene.

Hensynet til partitaktikk er altså viktigere enn hensynet til landet.

 

VG