Tavle

Skjønnhaug skole har 80 prosent fremmedspråklige elever. Oppmøte på skolens møter er lavt. Nå har skolens ledelse invitert seg selv hjem til foreldrene. Hjemmebesøk er det nye innen integrering. Skolen skal bli mer kjent med folks kultur på hjemmebane.

I en normal verden skulle foreldrene være forpliktet til å møte opp på foreldremøter for å bli kjent med skolens lærere, rutiner og arbeidsmetoder.

80 prosent av Skjønnhaug skoles elever er fremmedspråklige. Hjemmebesøkene er et ledd i å søke kontakt med foreldrene på en helt ny måte. Målet er å bygge relasjoner, bidra til integrering og involvering.

—-

Etter hvert får vi en annen innsikt i deres kultur enn å bare vite bakgrunnen til elevene. Foreldrene er flinke til å fortelle om fordommer og å bryte dem ned, forteller Blaker.

Aker Avis Groruddalen