Tavle

Det ble dessverre nedetid igjen igår, først på kvelden kom vi opp igjen, men nå er håpet at det skal være stabilt. Vi har fått resatt systemet. Document vil dessuten bli flyttet over til en host som gir support 24/7.

Hvis en av sidene skulle være nede vil vi produsere på dk-siden, eller andre, når de kommer opp og stå. Vi tar ett skritt av gangen.

No vil om kort komme i samme design som den danske. Noen vil mene det gamle var best. Men ingenting står stille. Alle redesigner om dagen, i retning av mer bilder. Dagens no-side er meget teksttung.

Det vil bli justeringer underveis. Vi har sikret oss mannskap som kan foreta forbedringer. Alle sider med respekt for seg selv, gjør det. Vi sikter mot ryddighet og oversiktlighet. Gode forslag mottas med takk.

Det samme gjør som dere vet, økonomisk støtte. Å drive profesjonelle sider koster. Det er ingen free lunch noe sted. Men Documents er billigere enn de flestes!