Etter 2011 har Oslo-politiet i mindre grad enn før gått ut offentlig med informasjon om voldtekter, skriver VG.

Bakgrunnen for det som må kunne kalles en ny mediestrategi, er bemerkelsesverdig:

– I 2011 var det massiv oppmerksomhet rundt voldtekt og det ble dokumentert at økningen i anmeldelser hadde sammenheng med antall presseoppslag, sier leder for avsnitt for seksualforbrytelser, Kari-Janne Lid, til VG.

Etter rekordåret utarbeidet Marianne Sætre og Veslemøy Grytdal i Oslo politidistrikt rapporten «Voldtekt i den globale byen». Analytikerne konkluderte med at økningen i anmeldelser var sterkt forbundet med antall presseoppslag.

Når media skrev om «voldtektsbølgen» opplevde politiet en økning i anmeldelser fra berusede kvinner over 30 år, som hadde vært på fest og blitt forsøkt voldtatt av ukjent gjerningsmann, ifølge rapporten.

Disse observasjonene etterlater endel ubesvarte spørsmål.

Gjør et høyt antall medieoppslag at det kommer flere grunnløse anmeldelser av voldtekt? Eller gjør de at flere som har grunn til å anmelde voldtekter, gjør nettopp dét?

På tilsvarende måte må man spørre seg om et lite antall medieoppslag bidrar til at flere som har grunn til å anmelde, ikke gjør det.

Det virker overveiende sannsynlig at politiet mener at det med medieoppslagene kommer flere anmeldelser som enten er grunnløse eller hvor sjansen er liten for at anmeldelsen kan resultere i fellende dom. Politiet går nemlig bare ut hvis noe av dette er oppfylt:

a) Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.
b) Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.
c) Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.

Hva er grunnløst? En polititalskvinne legger til at «alvorlighetsgraden i det som anmeldes har økt».

Men hvor alvorlig synes politiet det bør være før seksuelle overgrep anmeldes? Skal man helst la være hvis man «bare» ble tafset på, eller overgriperen ikke lyktes med et penetrasjonsforsøk?

Dette sender et signal om at ofre for seksuallovbrudd bør tåle litt mer. Hvis denne logikken skal gjøre seg gjeldende for andre lovbruddstyper, bør man kanskje heller ikke anmelde familievold med mindre legemsbeskadigelse kan dokumenteres medisinsk? Tankegangen risikerer å bære galt avsted.

Det er åpenbart komfortabelt for politiet hvis det anmeldes mindre kriminalitet, særlig hvis kriminaliteten i virkeligheten øker. De får fine statistikker på den måten, og med fine statistikker følger det forfremmelser. Men befolkningen blir ikke noe tryggere av det.

Det kan se ut som om ledelsen i Oslo-politiet vil bekjempe kriminaliteten ved å fortie den. Det skulle vel aldri ha noe med den, la oss si, etniske profilen på forbryterne å gjøre?

391377-389875-326842-rape2

Sætre har ellers ved anledning snakket om at mørketallene gjør det vanskelig å bruke anmeldelser som indikasjon på hvor mye kriminalitet som begås av hvilke grupper. Samtidig tar politiet grep som gjør at mørketallene vil bli enda større. Snart vet vi altså ingenting. Genialt, egentlig.

 

VG

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂