Antall drap økte kraftig i Sverige i 2015. Det er det vestlige Sverige som er hardest rammet av voldsspiralen. Dobbel og trippelmord var ganske vanlig i Sverige i fjor. Automatvåpen og håndgranater er en naturlig del av svensk kriminalitet.

Brottsförebyggande rådet (Brå) hevder allikevel at Sverige er inne i en god utvikling. Den langsiktige utviklingen viser mindre vold med døden til følge, hevder Brå.

Hvor mange drap ble egentlig begått på 60-tallet i Sverige?

Antalet mord och dråp ökade kraftigt förra året. Värst var det i Västsverige där mord och dråp ökade med 118 procent 2015.
– Vi ser en våldsspiral, säger polismästaren Robert Karlsson.
—-

Det höga dödstalet beror delvis på flera dubbel- och trippelmord: Två personer höggs ihjäl med kniv på Ikea i Västerås, tre sköts till döds i Uddevalla, och på skolan Kronan i Trollhättan dödade Anton Lundin Petersson tre människor. – —-

– Den långsiktiga tendensen med färre fall av dödligt våld gäller fortfarande även om vi räknar in de här nya siffrorna från Rättsmedicinalverket, säger Sven Granath, kriminolog och utredare på Brå.

gp.se