LO-organisasjonen Fagforbundet er fremdeles svært aktiv når det gjelder å tilsløre årsakene til de tragiske tilstandene i den arabiske verden. Metoden er den samme som antisemitter har brukt i århundrer: Når de har problemer på hjemmebane, iverksetter de en støyende agitasjonskampanje rettet mot jødene. I nyere tid har den jødiske staten Israel ofte tatt jødens plass i antisemittisk propaganda, men hensikten og vikemidlene er de samme som før.

Fagforbundet dikter opp de mest nederdrektige løgner om Israel som man overøser medlemmene med i en vedvarende larmende mediekampanje. Virkningen er målbar som en generelt høy forekomst av antisemittiske holdninger og meninger i befolkningen, og i en svekket sperre i mediene mot formidling av antijødisk og Israel-kritisk stoff, noe som igjen bidrar til å forsterke utbredelsen av jødehat i samfunnet.

Fagforbundet har gjennom flere år investert betydelige ressurser i denne skammelige virksomheten. Dette LO-forbundet har til og med ansatt en egen konsulent, Eddie Whyte, med tittelen ”Palestina-ambassadør” som med flittig bruk av sine agitatoriske evner fyller debattspaltene i Dagsavisen (tidligere Arbeiderbladet) med oppfordringer om boikott av den jødiske ”apartheidstaten.” Det er ingen hvem som helst ambassadør Whyte benytter som kilde til sine løgner om jødene: Han henter inspirasjon fra selveste apartheid-diktatoren Hendrik Verwoerd som ifølge Whyte skal ha kalt Israel en apartheidstat allerede i 1961. Det kunne ikke ha blitt mer ondskapsfullt om han hadde brukt Julius Streicher som sin læremester. Han kalte jødene ”djevelens barn” allerede i 1920.

Det er i denne tradisjonen den LO-finansierte ”Palestina-ambassadør” Eddie Whyte plasserer seg når han gjennom flere år bruker arbeidstiden i LO-forbundet til å demonisere den jødiske staten ved hjelp av oppkonstruerte løgner om ”apartheid,” og ”ulovlig okkupasjon.” Eller slik han selv sier det: en okkupasjon som har vart i nesten 50 år. De [palestinerne] er rettsløse i eget land og under konstant angrep fra den israelske staten – både militæret og bevæpnede sivile eller såkalte «settlers». Israelerne utfører ofte voldshandlinger sammen, i eller uten uniform, og uten fare for å bli straffet av apartheidstatens rettsapparat.”

eddie.whyte

Fagforbundets Eddie Whyte setter ingen grenser for sin trang til å fortelle ondskapsfulle usannheter om den jødiske staten og dens nærvær i Judea og Samaria: ”… Det finnes to rettssystemer på Vestbredden,” sier han, ”et sivilt for jøder og et militært for palestinere som har et sterkt begrenset selvstyre som minner om Sør-Afrikas bantustans. Blokaden av Gaza, ulovlige apartheidmurer, militære sjekkpunkter, trakassering av palestinske arbeidere, fengsling av palestinske barn, de folkerettsstridige bosettingene og koloniseringen av palestinske landområder styrker den institusjonaliserte diskrimineringen. …”

Ingenting av dette gir et sant bilde av den situasjonen Eddie Whyte prøver å beskrive. Formålet med artikkelen hans er å agitere til fordel for det årlige arrangementet som kalles Israeli Apartheid Weekog som går ut på å fremstille Israel som et antihumanitært og diskriminerende monster i likhet med det gamle Sør-Afrika hvor det fantes et lovbestemt raseskille mellom sorte og hvite innbyggere.

For å få det til å låte tilforlatelig, påstår han at ”det finnes to rettssystemer på Vestbredden.” Men dette er en oppkonstruert løgn. De finnes ingen sivilrettslig diskriminering mellom ”jøder og palestinere” som kan begrunne påstanden om ”apartheid,” slik han hevder. Den påstanden han kommer med er et forsøk fra hans side på å forlede sine lesere i norsk fagbevegelse til å tro at det finnes sørafrikansk apartheid i Israel. Hele rettssystemet i området, både det sivile og det militære, praktiseres strengt i overensstemmelse med de folkerettslige forpliktelsene Israel har påtatt seg.

Disse rettsforpliktelsene følger av israelsk lov og internasjonal humanitærrett, inkludert krigens folkerett, som Israel har forpliktet seg på, og som landets myndigheter forvalter under et våkent nasjonalt og internasjonalt blikk. Rettssystemet er nøyaktig det samme i Israel som i Norge og har aldri vært påvist å være etnisk eller på annen måte diskriminerende slik Fagforbundets ”Palestina-ambassadør” påstår. Det er Eddie Whyte som begår en diskriminerende handling når han på falsk grunnlag anklager de israelske jødene for apartheid uten å nevne at lovfestet apartheid praktiseres i stor grad bl.a. i Israels naboland.

Slik går han også frem når han forteller sine lesere om ”ulovlig okkupasjon” og ”folkerettsstridige bosettinger.” Begge påstandene er løgner. Derfor forteller han aldri hvilken rettsgyldig lov han mener okkupasjonen er ulovlig i henhold til. Han forteller heller ikke hvilken bestemmelse i folkeretten jødisk bosetting i Judea og Samaria er i strid med, og her nytter det ikke å komme med den forslitte påstanden om at jøder som flytter tilbake til de eiendommene de av den jordanske okkupasjonsmakten ulovlig ble drevet ut av i 1948, begår brudd på den fjerde Genève-konvensjon når de i pakt med sine lovfestede rettigheter i FN-pakten flyttet tilbake dit etter at området ble frigjort fra ulovlig jordansk okkupasjon i 1967.

La det ikke være tvil om at det hatet folk som Fagforbundets Eddie Whyte formidler til leserne har sine virkninger. Vi ser den samme tendensen over hele Europa hvor lignende boikott-agitasjon fra organisasjoner, kulturelle og politiske ledere skaper anti-jødiske stemninger som tvinger jødiske innbyggere til å forlate Europa i tusener hvert år. Det er dette som er den anti-israelske agitasjonens hovedresultat og derfor også dens realpolitiske hovedformål. Det er denne antisemittiske konsekvensen av Fagforbundets agitasjon som bør bekymre nordmenn både i og utenfor LO.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂