«Islam hater oss,» sier Donald Trump i et intervju med CNN, og bekrefter med det nok en gang at han ikke går tilbake på de synspunktene som gjerne blir kalt «kontroversielle».

Men er de det?

Da Trump kom med sitt utspill om midlertidig innreiseforbud for muslimer, viste en meningsmåling at 46 % av de spurte var tilhenger av forslaget, mens 40 % var imot. Blant republikanere var de tilsvarende andelene 66 % og 24 %. En påstand om at islam hater oss har neppe noen mindre oppslutning hos den amerikanske allmennheten.

Trump gir ikke inntrykk av å ha forstått sakskomplekset fullt ut. «We have to get to the bottom of this,» sier han. På spørsmål om dette gjelder selve islam, svarer han at «we have to figure that out».

Intervjueren vil vite om det er radikal islam han tenker på. Trump svarer bekreftende, men legget til at det er veldig vanskelig å definere radikal islam. Det er vanskelig å skille, og man vet ikke hvem som er hvem.

Trump lyder med dette som et ekko av Oriana Fallaci (1929-2006), som i et intervju med Charlie Rose få år før sin død uttalte at man ikke kan skille den islamske terrorismen fra den verdenen hvor den oppstod, som altså er islams verden.

 

CNN