Nok en gang står verden overfor mennesker som ønsker å sprenge verden i stykker, for det er hva det dreier seg om. En mann som går om bord i et fly for å ta alle passasjerene og mannskap med seg i døden, ønsker i virkeligheten å sprenge hele verden. Derfor skremmer disse menneskene og handlingene deres på en instinktiv måte. Vi leser dem ubevisst.

Men det er ikke en reaksjon som gjenspeiles i norske medier. Der sier Jan Espen Kruse, NRKs mann i Washington, at USA er i ferd med å gripes av den samme frykt som etter 9/11.

Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi var lege, fra Zarqa i Jordan. Det finnes en kobling mellom folk som har studert ingeniør, kjemi, realfag og radikal islam. Legeyrket er heller ingen hindring. Det i seg selv er interessant. Man kan ikke unnlate å tenke på SS-legene: ingen annen yrkesgruppe hadde så høy innmelding i Nazi-partiet som legene. Dette at folk som har avlagt den hippokratiske eden kan bli tilhengere av massemord, er en psykologisk gåte.

Ayman al-Zawahiri er lege. Flere av de som sto bak angrepet på Glasgow-flyplassen for to år siden, var leger. De hadde først forsøkt å sprenge en nattklubb i London.

Vi snakker om sære og flinke mennesker. Hvordan greide Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi å lure både jordansk og amerikansk etterretning? Er det fordi vi ennå ikke har forstått den psykologiske gåten: at folk kan være faglig dyktige og kompetente og likevel ekstremister som hater Vesten intenst og nettopp derfor er i stand til dobbeltspill? Den religiøse overbevisningen er den perfekte psykologiske støtte.

Verden har sette tre gåtefulle personer på kort tid; alle massemordere: Først Nidal Malik Hasan, psykiateren som massakrerte sine medsoldater på Fort Hood-basen, så Farouk Abdulmutallab, nigerianeren som forsøkte å sprenge Northwest 253 på 1. juledag, og deretter Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi som tok syv CIA-ansatte med seg i døden 30. desember, pluss fetteren til kongen av Jordan. Fetteren var hans føringsoffiser. Det sier noe om hvor langt inn enfoldet går. Også fetteren var fra Zarqa.

Vi må våge å gå mye dypere inn i disse menneskenes psyke hvis vi skal greie å stå imot.

Kona til Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, Defne Bayrak, sto frem i Istanbul igår og ga intervjuer. Hun sa forskjellige ting: Til tyrkisk CNN, sa hun at mannens handling kom totalt overraskende. I andre intervjuer «velsignet» hun hans selvmordsaksjon og håpet Allah gjorde det samme:

«My husband accomplished a very big operation in such a war,» she told reporters in another interview. «If he is a martyr, may God accept his martyrdom.»

Bayrak er i seg selv verdt et studium, bare måten hun er kledt på, sier en hel del. Som en soldat, i sort, med belte, og kappen over hodet, som fratar henne kvinneligheten og det levende livet.

For al-Balawis egen familie er det vanskelig å forsone seg med hans utgang:

His brother told CNN that al-Balawi’s actions were «out of character» and that the man was «under pressure.»

Suicide bomber at Afghan base was ‘loner,’ his mother says

Les også

-
-
-
-
-
-