Nytt

abu.qatada.jpg

Abu Qatada har vært en inspirator og læremester for terrorister over hele verden. Nå blir han utvist til hjemlandet Jordan. Forsvarerne slåss hardnakket imot, de mener han risikerer tortur og tror ikke på avtalen som er inngått mellom UK og Jordan.

Også organisasjoner som Amnesty mener at Qatadas rettigheter krenkes. Saken har klare paralleller til mullah Krekar.

Qatada har babyansikt og hevder selv han ikke har noen forbindelse til terrorgrupper. Men hans fatwaer opp gjennom årene er bloddryppende.

Almost from the moment he arrived in Britain, Abu Qatada has been providing religious and spiritual advice to extremist groups, according to the Home Office.

He has offered guidance in response to requests for authority to carry out attacks and inspiration to terrorist cells motivated by his speeches and writings.

Among those he influenced were Mohammed Atta, one of the ring-leaders of the September 11 hijackers, who had a number of Qatada’s videos in his Hamburg flat.

It is also said that he advised Rachid Ramda who is in jail in France for financing the bombing of the Paris Metro in 1995 and Djamel Beghal an Algerian in jail in France for plotting to blow up the American embassy in Paris.
..
In March 1995, Qatada issued an influential fatwa [religious ruling] which justified the killing of the wives and children of apostates in Algeria. In September 1998 he told his followers it was legitimate to break Western laws, steal and cheat «kaffirs» [non-believers] and take their women for sex or sale.

The following year he used his base at the Four Feathers Social Club in Baker Street, central London to issue a fatwa supporting killing Jews and Americans, whom he said were «no better than Jews.»

In one sermon, apparently delivered in Britain, Qatada said Allah «looked well» on killing a non-believer for the sake if Islam and told a questioner that suicide bombings were acceptable if they were for the benefit of Islam.
The groups said to have asked for his guidance are thought to include al-Qa’eda, Islamic Jihad in Egypt, the GIA and GSPC in Algeria and other groups in Iraq, Indonesia, Libya, Tunisia and Morocco.

Qatada kom til UK på et falsk pass fra Emiratene i 1993 og søkte asyl sammen med kone og tre barn. Året etter fikk han oppholdstillatelse.

I desember 2001 gikk han under jorden, men ble pågrepet påfølgende oktober. Han ble sittende til mars 2005 da Overhuset fant fengslingen i strid med Menneskerettsloven. Han ble istedet ilagt husarrest.

Nå har Special Immigration and Appeals Commission (SIAC), britenes utgave av Utlendingsnemnda, kommet til at han kan utvises til hjemlandet.

Man kan gjøre seg følgende betraktning: Hvis det kan dokumenteres at Qatada har utstedt disse bloddryppende fatwaene mens han selv har nytt godt av asylretten, har han ikke selv forspilt sin rett? Forutsetter ikke også menneskerettigheter en viss gjensidighet? En skriftlærd som bruker sin autoritet til å rettferdiggjøre drap på kvinner og barn, har i mine øyne forspilt retten til å sitte trygt i et annet land.

Det er derfor forstemmende at Tim Hancock fra Amnesty uttrykker «profound concern». Til de som mener at han ikke skal utsette andre for overgrep, som tortur, kan man si: det finnes alltid en avveining. For min del tror jeg ikke noe samfunn kan eller bør insistere på rettigheter som til syvende og sist medfører dets egen undergang. Qatadas samfunn kan betegnes som en undergang.

Vi straffeforfølger folk som begår forbrytelser som pedofili i utlandet. Bør ikke det samme gjelde oppfordring til drap på kvinner og barn?

Muslim cleric can be deported, says court