Kommentar

En gruppe arabiske liberale (slike finnes!) har laget et opprop til Sikkerhetsrådet, som ber om at det opprettes et FN-tribunal relatert til terrorisme, som også skal dømme imamer og sheiker som gir religiøs legitimtet til terror og drap.

Oppropet ble lagt ut på internett og fikk 2.000 underskrifter i løpet av 24 timer: av forfattere, journalister og akademikere over hele verden. Man håper på 10.000 før man oversender brevet til FN.

Det interessante er den vekt disse menneskene tillegger fatwaene som utstedes. De er med på å sanksjonere terror og drap på annerledestenkende.

Et grelt eksempel fra noen år tilbake er drapet på den egyptiske advokaten og forfatteren Faraj Foda i 1992. Da morderen sto for retten ba domstolen om en betenkning fra en religiøs sheikh, Ahmed al-Ghazali, en av lederne for Det muslimske brorskap. Al-Ghazali kom til at drapet på Fouda var bare utførelsen av den rettmessige straff for en frafallen, som myndighetene hadde unnlatt å fullbyrde. Morderen ropte ut: -Nå kan jeg dø med ren samvittighet.

(Fouda var en betydelig kulturpersonlighet, som våget å reise noen kritiske spørsmål om tekstkritikk og islam og diskrimineringen av kopterne. Bare fire dager før han ble drept hadde skriftlærde ved Al-Ahzar universitet stemplet Fouda som frafallen)

Det er flere andre eksempeler på farlige fatwaer. To saudiarabiske sheiker utstedte fatwaer som godkjente 911. Det er deres retorikk og logikk som er verdt å merke seg:

«On February 13, 2002, the London-based Al-Hayat newspapers published a fatwa issued by the Saudi Sheikh Ali Bin Khodair Al-Khodhari approving and condoning Al-Qa’ida’s 9/11 terrorist acts in New York and Washington. In his fatwa, the Sheikh said, ‘It is astonishing to mourn the [American] victims as being innocents. Those victims may be classified as infidel Americans which do not deserve being mourned, because each American, as to his relation to American government, is a warrior, or supporter, in money or opinion. It is legitimate to kill all of them as combatant; or non-combatant, such as the old, the blind, or non-Muslims…’

* «On February 13, 2002, the London-based Al-Hayat newspaper also published another fatwa issued by the Saudi Sheikh Safar Bin Abdulrahman Al-Hawali in which he described the 9/11 attacks as an equivalent given in return for President Clinton missile attack on Al-Qa’ida’s training camps after the terrorists attach on the American Embassy in Nairobi, Kenya. He went on to condone the attack on the World Trade Center and the Pentagon describing them as centers for money laundering, devil’s nest, spying cell, and a mafia retreat.

I Dagbladets spalter pågår en debett mellom Walid al-Kubaisi og leder av Det islamske forbundet, Bassim Ghozlan. Kubaisi trekker frem Yousef al-Qaradawi, som en av «terrorteologene», noe som blir på det kraftigste imøtegått av Ghozlan. I det hele tatt er fremstillingene så forskjellige at man må velge hvem man tror på.

Oppropet hevder Qaradawi er en av de mest innflytelsesrike når det gjelder å legitimere terror:

* «The fatwa issued by Sheikh Yousef Al-Qaradhawi permitting the killing of ‘fetuses’ (unborn) Jews, because (according to him) when Jews are born and grown-up they will join the Israeli army. Furthermore, on September 3, 2004, (at the Egyptian Journalist Union) Al-Qardhawi issued a fatwa to kill all American civilians working in Iraq.

* «And on July 3, 2004, he issued another fatwa (published in Al-Ahram Al-Arabi) permitting the killing of Muslim intellectuals as being apostates, claiming that Islam justify the killing of such apostates. The fatwa issued by Rashid Al-Ghannoushi (Tunisian) according to which he permits killing all civilians in Israel, because (according to his fatwa) ‘these are no civilians in Israel. The population — males, females, and children — is the army reserve soldiers, thus could be killed.»

Det skremmende er en eksterminist-logikk, som ikke skyr tilbake for noe, og er istand til å rettferdiggjøre enhver handling, hvor grusom den enn måte være. Og det i islams navn. Vi gjentar, for at det skal synke inn, for det er vanskelig for en normal hjerne å begripe: disse skriftlærde bruker islams autoritet til å legitimere/sanksjonere drap på fostre, og frafalne.

Dette er denne ånden som har drept to ganger i Nederland, nederlandske, vestlige kulturpersonligheter, og som også vil ramme her, hvis noen er så modige at de våger å si imot.

Den samme Qaradawi fikk i sommer lov å delta på en konferanse i Storbritannia. Det ble en del bråk i pressen, men myndighetene grep ikke inn. Great Britain har 1,5 million muslimer og blant dem går Qaradawi for å være en autoritet. Det er konstellasjonen.

MEMRI: