Sakset/Fra hofta

Det mest spesielle og fascinerende ved gruppen som rulles opp i Storbritannia, er at de er leger. Det vil garantert oppta offentligheten i lang tid fremover.

Terrorekspert Thomas Hegghammer sier at det ikke er så merkelig at leger blir ekstremister. Leger skal bevare og redde liv, og det er det islamistene oppfatter at de gjør. De forsvarer folket, dvs. ummaen.

Men sammenligningen virker lettvint: det legene ville gjøre var massemord på uskyldige mennesker. Skal man søke å forstå må man heller gå til andre leger som har vist den samme dragning mot Den mørke siden i mennesket. Jeg tenker på alle legene som gikk inn i SS. Robert Jay Lifton har skrevet en utmerket bok om dem: The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide

Jay Lifton sier leger har som yrke å kontrollere grensen mellom liv og død. Det finnes et element av destruksjon i mennesket. I kontrollerte former fungerer det oppbyggelig: Det er faktisk slik at lyset trenger mørke for å lyse. Men når mørket slippes løs blir det stort og oppslukende over måte. Noen mennesker blomstrer. De elsker å kunne dispensere død etter forgodtbefinnende. Det er nesten som å bli en gud. Hvilket var Hitlers ideal. Han sa: Det finnes bare guder og dyr.

Noe av nøkkelen til alle legene som ble terrorister ligger kanskje i rollen som herre over liv og død. Kanskje jihadismen gir dem en rett til å dispensere massedød?

Det gjør et voldsomt inntrykk på vanlige mennesker at leger, som vi forbinder med den hippokratiske ed, valgte å bli massemordere.

Akkurat som Mohammed Atta, som studerte byarkitektur, valgte å rasere en av verdens største bygninger og menneskene som var i den.

Det er noe av den samme galskapen i legenes historie som i noen av 911-figurenes. De er ikke bondeknøler som hater den moderne verden. De er mennesker som har gjort suksess i den moderne verden og vendt seg mot den. En gåte.

Two foreign doctors – now named as Khalid Ahmed and Bilal Abdulla – were arrested in the aftermath of the airport attack.

Ahmed is critically ill in hospital after suffering 90 per cent burns.

The revelation comes after a dramatic 24 hours in the investigation into the al-Qa’eda plots. It is now known that:
# The three people arrested in Scotland over the recent attacks have been transferred to London to pave the way for a «single prosecution» over the failed attacks in Glasgow and the West End.

# The man who is critically ill after suffering 90 per cent burns in the Glasgow attack is called Dr Khalid Ahmed. He worked as a locum at Royal Alexandra Hospital, where he is now being treated. His chances of survival are said to be slim.

# Six of the seven suspects held by British police are young Middle Eastern men employed at British hospitals.

# An eighth man – Dr Mohamed Haneef – has been arrested in Australia while attempting to board a flight to Asia.

# Two «Asian-looking men» in Blackburn have been arrested after taking delivery of several large gas canisters. Police say it was too early to know whether there was any connection between the arrests and the current terror alert.

# The departure lounge at Heathrow Terminal Four was evacuated for two hours this afternoon after the discovery of a suspect package. Passengers are now being allowed back in but a BAA spokesman said there would be delays to some flights.

# Controlled explosions have been carried out on a car parked outside a Glasgow mosque and on a suspect package at Hammersmith station in west London.

The three men – all doctors – who have been handed from the Scottish authorities to the Metropolitan Police include Bilal Abdulla, an Iraqi doctor who was a passenger in the Jeep driven into Glasgow Airport.

Two men aged 25 and 28 who worked with him at the Royal Alexandra Hospital in Paisley have also been moved to London.

Det sprenger også de fleste sannsynlighetsberegninger at en lege som arbeidet ved Royal Alexandra Hospital senere blir innlagt med brannskader han har fått under forsøk på å drepe flest mulig mennesker på en flyplass i nærheten.

Vi beveger oss i en fremmed verden, men vi bør forsøke å forstå den. Det gjør vi ikke med lettvintheter, men ved å dra veksel på det vi vet om totalitære bevegelser, der andre mennesker fremstår som brennoffer.

Bomb plotters ‘were known to police and MI5’