Hverken i jobb eller utdanning. Tallene er bedre, dog ikke som hos majoriteten, i 2. generasjon (men ny 1. generasjon kommer hele tiden). NTB/E24