Amnesty argumenterer for hvorfor innstramningstiltakene regjeringen foreslår er tvilsomme. Det er med andre ord ikke den høye innvandringen som er tvilsom, men tiltakene som skal begrense innvandringen.

Sylvi Listhaug skal ha brukt feilaktig faktagrunnlag for sine anslag når det gjelder familiegjenforening.

Når UDI regner med inntil 60 000 asylsøkere i år bør det være tydelig for de fleste at tallene er skyhøye før familiegjenforeninger er innvilget. Uansett faktagrunnlag, hvem betaler skatt for å gi bort sitt land i et stadig raskere tempo?

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge, tenker på asylsøkere. Norges ve og vel er som vanlig sekundært når det kommer til mottak av asylsøkere.

– Målet har vært å foreta innstramminger som skal hindre mennesker på flukt å komme til Norge. Det kan virke som om saksbehandlerne i Justisdepartementet har fått marsjordre om hva formålet med dokumenter er. Dette handler om å beskytte den norske velferdsstaten. Derfor er det, beklageligvis, ingen stor overraskelse at det såkalte faktagrunnlaget ikke er basert på holdbare tall. Det er brukt til å legitimere svært drastiske og tvilsomme innstramminger. Det bekrefter vårt inntrykk av at dokumentet er svært dårlig fundert, rent faglig sett.

Aftenposten  Regjeringens høringsnotat (150 sider)