En ny rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) viser at våpeneksporten i verden har nådd historiske høyder. I desember i fjor oppga Sipri at det bare i 2015 ble solgt våpen og militært utstyr for 3400 milliarder dollar, rundt 30.600 milliarder kroner,skriver Klassekampen i dag.

USA eksporterer våpen til 96 land og har økt sin våpeneksport med 27 prosent i perioden 2011 – 2015. Landet står for en tredel av den totale våpeneksporten i verden. Halvparten av våpnene ender opp i Midtøsten, fastslår Sipri.

Seniorforsker ved Nupi, Cedric de Coning, er skeptisk til utviklingen, og sier til Klassekampen:

Det er på tide at Vesten bremser opp og vurderer konsekvensene av slik våpensalg i Midtøsten. De har sett hvordan våpen de har solgt til tidligere allierte har havnet i hendene på terrorgrupper i land som Libya, Syria og Irak. Tidligere importerte Golf-statene våpen, og man visste at de ikke ble brukt. Nå vet vi at våpnene brukes i et stadig mer komplekst Midtøsten.

Cedric de Coning sier videre at våpeneksporten til Midtøsten kan føre til en opptrapping mot en full krig mellom statene i regionen, fordi partene allerede er i krig med hverandre gjennom stedfortredere i land som Jemen og Syria.

Russland har også økt sin totale eksport med 27 posent i samme periode. I fjor bestemte Russland seg for å selge missilsystemet S-300 til Iran, etter at de i 2010 selv forbød salget. Salget var en reaksjon på endringen i maktbalansen som spesielt USAs våpensalg til Saudi-Arabia førte med seg.

Det som imidlertid er mest bekymringsfullt, er at ingen, heller ikke Cedric de Conning, ser at de aktuelle våpnene en dag kan bli vendt mot selgerne.