Høyre-veteran og psykiater Astrid Nøklebye Heiberg har sett seg lei på behandlingen innvandringsminister Sylvi Listhaug får av pressen og politiske motstandere og kaller det mobbing. Da går pressen i forsvarsposisjon og tilkaller en professor som sier det er en uting å trekke mobbebegrepet inn i politikken.

Heiberg er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hun er kjent som mangeårig president i Norges Røde Kors. Hun er solid plantet i Høyre og et politisk sentrum som pressen forventer skal oppføre seg.

Men Heiberg tok bladet fra munnen på Kommunenes Sentralforbunds møte i Skien tirsdag. Listhaug satt i panelet og ble kritisert fra talerstolen. Da gikk Heiberg opp og forsvarte henne. Senere utdypet hun til NRK:

– Det å mobbe er egentlig å ta opp et område og snu det så det kommer negativt ut for den som er sentrum for det. Måten man snur det hun sier på og fremstiller det i sammenhenger hvor hun kanskje ikke har sagt det på den måten. Det tar fokus bort fra det hun egentlig er opptatt av og ødelegger budskapet hennes, forklarer Nøklebye-Heiberg, som også har vært president i Norges Røde Kors i flere år.

Dette svaret utløser ingen selvransakelse hos journalistene Erlend Kjernli og Siv Sandvik. De fortsetter i samme dur: – Ja, men….

De henter inn en «ekspert» som tilfeldigvis mener det samme som de selv: Såpass må Listhaug tåle, og det er utidig å snakke om mobbing i politikken.

Mobbeekspert og professor Ståle Einarsen vil ikke uttale seg om debatten rundt Sylvi Listhaug er etisk eller uetisk, men mener det er problematisk å trekke mobbebegrepet inn i politiske kamper.

Men så flagger Einarsen synspunkter som viser hvor han står politisk:

– Gir vi mobbebegrepet til politikere kan det bli legitimt å snakke om mobbing for å stoppe politiske diskusjoner av mer eller mindre saklig karakter. Det blir veldig problematisk, mener Einarsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Men det er ikke problematisk når venstresiden bruker mobbeargumentet. Nestleder i Ap, Trond Giske, klaget i går over at regjeringspartiene går etter person og ikke ballen. De finner på en rekke sårende adjektiver for å ramme motstanderen og snakker ikke om «sakan», som arbeidsledighet. – Dette har de lært av republikanerne i USA, sa Giske.

Det er visst forskjell på hvem som kan klage på mobbing. Hvis det er de rette, er det helt ok.

Heiberg har nok sett behandlingen av Listhaug på nært hold. Hun får slippe til, men NRK sørger for å legge ballen død. Eller: De forsøker. Hensikten er litt for gjennomskuelig.

Listhaug1

http://www.nrk.no/norge/kaller-listhaug-kritikk-for-mobbing-1.12806464