Innvandringsminister Sylvi Listhaug har våget å si at mennesker som kommer hit for å få beskyttelse, ikke kan reise tilbake til hjemlandet på ferie. Det er et tillitsbrudd og bør rapporteres hvis voksne personer får kjennskap til det.

NRK og Utdanningsforbundet hopper på sjansen til å anklage Listhaug for å oppfordre til angiveri. Bruken av begrepet sier alt om hvor NRK, mediene generelt og Utdanningsforbundet står: Deres lojalitet ligger ubetinget hos personer på midlertidig eller med permanent opphold. De kan gjøre akkurat hva de vil. I prinsippet er man enig i at de ikke bør besøke hjemlandet de rømte fra. Men når en statsråd vil gjøre noe med det, setter de et ord på henne med de mest negative konnotasjoner. Angiveri er et ord vi forbinder med mennesker som ikke har moralske skrupler og melder folk til myndigheter som heller ikke vil dem vel. Det er et forsøk på å skape en assosiasjonsrekke som skal stemple Listhaug og avskrekke myndighetene. Ikke våg å følge Listhaugs eksempel, for da spiller dere rollen som nazi-okkupant.

Bakgrunnen

Hva er bakgrunnen for utspillet?

Bakgrunnen for Listhaugs utspill er at UDI i disse dager behandler 78 saker der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.

Listhaug mener de tar opp plassen for folk med reelt beskyttelsesbehov. Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, hører til på venstresiden. Han trekker opp angiverkortet og later som det er det eneste gyldige svar.
– Norske lærere gjør ikke sånt.

Bak den profesjonelle masken synes den politiske. Listhaug skal kvestes med alle midler, for på den røde siden er det ikke noe som heter at det ikke er plass i Norge. Alle skal med! Det er ikke tilfeldig at det er dette som er Arbeiderpartiets slagord.

Det er plass til alle i det nye Norge, og hvis noen prøver å si noe annet, får de nazi-kortet av den røde dommeren: Utvisning!

Listhaug har fått massevis av gule kort og fortsetter likevel. Men hun skal ut.

Rollespill

Det er et rollespill NRK, NTB og Utdanningsforbundet forsøker å sette i gang: De tar et normalt politisk utspill og forsøker å sette det inn i et moralsk skuespill hvor Listhaug sitter med hakekorset og de stakkars asylantene er de forfulgte. De er forfulgt av en norsk statsråd som forsøker å mobilisere statsmakten hun er en del av. Kontrollspørsmål som hvordan man kan være forfulgt hvis man reiser tilbake til myndighetene som forfulgte en, teller ikke. Det er Listhaug som er forfølgeren!

NRK og Utdanningsforbundet utfordrer folks intelligens. De tror folk er dumme. Listhaug tror ikke dét. Listhaug vet nøyaktig hva hun gjør. Hun vet at folk er fed up. Fed up av mennesker på det offentliges regning, mennesker med beskyttelsesbehov som tar med seg familien hjem på ferie til landet de rømte fra.

Snur begrepene på hodet

Det Listhaug sier, har ingenting med forfølgelse å gjøre. Det kalles rettferdighet og lojalitet til det landet som har tatt imot dem. NRK og Utdanningsforbundet viser hvor deres lojalitet ligger, og det er ikke hos det norske samfunnet. De går etter alle som forsøker å opprettholde prinsippene som asylordningen er bygget på. NB! Listhaug har bare gjort oppmerksom på at det er legitimt å si ifra når noen bryter en avtale. Men for dette blir hun stemplet med et vemmelig ord fra okkupasjonstiden!

Det er ikke første gang hun utsettes for denne behandlingen fra mediene. Da hun besøkte Lillestrøm med politiet som skulle sjekke ID-papirer hos folk de møtte, ble det av Kadafi Zaman i TV2 og Ingebrigt Steen Jensen sammenlignet med Gestapos jakt på jøder i Warszawa.

Det finnes ingen nedre grense for hvor lavt de kan synke.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂