Nytt

Tidligere Høyre-statsråd, nå leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, går i et intervju med Dagsavisen inn for fri innvandring.

– Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sier Clemet.

Nytten er som følger: Norge trenger arbeidskraft, mange andre land har overskudd av det. Det blir med andre ord en vinn-vinn-situasjon.

Clemet får seg underlig nok til å si at hun ikke tror det er mange som venter på å komme til Norge:

– Det er så lett å peke på problemer, men det ser ikke ut til at forsøk på å regulere innvandring løser problemene heller. Dessuten tror jeg ikke det sitter så mange mennesker og venter på å få reise til Norge, sier Clemet.

Det sier hun samtidig som asylstrømmen setter nye rekorder.

På NRK radio utdypet Clemet det moralske aspektet: Norge tilhører en liten, rik elite, i forhold til resten av verden og har en moralsk plikt til å dele, og gi de andre samme privilegier som man nyter selv: nemlig fri bevegelighet.

Mange kommentarer bemerker at dette vil bety sosial dumping på arbeidsmarkedet og en oppløsning av velferdsstaten. Noen tillegger Clemet slike ønsker.

Men det er mer sannsynlig at Clemet og Civita ønsker å distansere seg fra motforestillingene til innvandringen og den reaksjon som er i ferd med å bre seg i befolkningen. Man gjør det prinsipielt, og kategorisk. Men den som ignorerer erfaringen har som regel ikke noen politisk fremtid. Clemet har med sitt utspill plassert Civita i avdelingen for fusentaster.

Det er nok et eksempel på at det ikke er noen forskjell på høyre og venstre i norsk politikk, dvs. høyresiden blir venstre.

Clemet vil åpne Norges grenser