Det skal ikke være enkelt å tilkjennegi sin avsmak for islamsk ideologi eller innvandring av dens talsmenn i Danmark. Med mindre man ordlegger seg i vendinger som er så diplomatiske at de er tannløse, er det noen som trekker en for retten før man vet ordet av det.

Domstolen i Helsingør har idømt Ole Flemming Nielsen en bot på 1.600 kroner pluss saksomkostninger for rasisme. Grunnlaget for anklagen etter straffelovens § 266 B er at Nielsen i november 2013 skrev det følgende – etter domstolens oppfatning forbryterske – budskapet på Facebook:

Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.

USAs president Barack Obama har tidligere gjort seg lite fordelaktig bemerket ved å si at «the future must not belong to those who slander the prophet of islam». I Danmark tilhører fremtiden tilsynelatende ikke dem som taler ille om ideologien islam heller.

Ifølge domsresuméet vurderede retten Flemming Nielsens udtalelser ‘som generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam.’

Den domfelte er ikke overrasket:

– Det var da på ingen måde uventet. Der er en klar tendens til, at retsvæsenet misbruger racismeparagraffen til at begrænse ytringsfriheden.

En spissfindig teknisk detalj ved det hele er at sanksjonen er så mild at den ikke kan påankes. Nielsen kan altså ikke gjøre noenting for å hindre at dommen blir stående. For Over-Danmark er han å anse som rasist til evig tid.

bente.schnack

Aktor Bente Schnack legger til grunn en lite utviklet forståelse av fenomenet politisk islam:

Hun mener ikke, der er forskel på, om Flemming Nielsen taler om ideologien eller religionen islam.

– Det er ret vanskeligt at se forskel, siger hun.

Kanskje ikke for den som er i ferd med å ende sitt liv fremfor munningen på geværet til en av den nevnte ideologiens mest nidkjære tals- og voldsmenn. Schnack følger muligens ikke så godt med i nyhetsbildet?

Man må uansett kunne konstatere at hensynet til de kollektive rettighetene hos mer eller mindre ideologiske muslimer til ikke å bli fornærmet over et angrep på deres ideer, i Danmark veier tyngre enn den individuelle rettigheten til å tale frimodig om ideer som rent faktisk er en trussel for det danske samfunnet. Domstolen i Helsingør praktiserer en særdeles ondartet form for masochistisk underkastelse.

For det omkringliggende samfunnet er beskjeden klar: Vil du sammenligne noen med nazister, så velg litt mer moteriktig.

 

TV2.dk Ekstrabladet document.dk

Save_Freedom_of_Speech
«Save freedom of speech – buy war bonds» var den ledsagende teksten til oljemaleriet «Freedom of speech» (1943), et av de fire i serien «Four freedoms» av Norman Rockwell (1894–1978). Tittelen viste til en tale av Roosevelt i 1941, hvor den amerikanske presidenten tok til orde for å avslutte USAs isolasjonistiske utenrikspolitikk, og forsvare de grunnleggende frihetene i en krigstid. Oppfordringen var en påminnelse om av friheten ikke er gratis.